LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V současném období se v Oblastních komorách konají volební sněmy, na nichž jsou voleni funkcionáři OSK na období 2021 – 2025, tedy členové představenstva, revizní komise, čestné rady nebo společné čestné rady OSK a člen/členové sněmu ČSK.

Pro zvolené funkcionáře, kteří se ujmou svých funkcí 21. září 2021, jsou připravena školení:

  • První setkání a školení předsedů OSK

24. 9. 2021 od 10.00 hod., Hotel Holiday Inn, Praha

  • Školení funkcionářů revizních komisí, čestných rad a společných čestných rad OSK

1. – 2. 10. 2021, Kongresové centrum Praha

Náplní školení bude právní postavení revizních komisí, čestných rad a společných čestných rad OSK, jednotlivé fáze disciplinárního řízení, postupy a úkoly Administrativní podpory disciplinárního řízení.

Účast na školení je určena pro zástupce z každé revizní komise OSK a pro zástupce z každé čestné rady nebo společné čestné rady OSK.

Ubytování bude zajištěno v nedalekém Hotelu Holiday Inn, Praha 4.

Žádáme zvolené funkcionáře RK, ČR a SČR OSK, aby potvrdili svou účast do 30. 6. 2021. Kontakt pro potvrzení účasti na školení a rezervaci ubytování:

Ludmila Pohanková

e-mail: pohankova@dent.cz