LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podle nového atomového zákona prý musí všichni zubní lékaři do konce roku 2017 absolvovat povinné školení radiační ochrany. Je to pravda?

Provozování zubního rentgenového zařízení (intraorálního, OPG i zubního výpočetního tomografu) nově podléhá tzv. registraci a provozovatel takového zařízení se nazývá registrantem. Každý registrant musí ustanovit osobu, která u něj odpovídá za radiační ochranu, a zajistit její přítomnost na pracovišti (registrant, který je fyzickou osobou, může ustanovit i sám sebe). Tato osoba pak musí každých 5 let absolvovat tzv. přípravu osob zajišťujících radiační ochranu registranta, což je vzdělávací kurz, který má předepsaný obsah, musí trvat alespoň 6 hodin a musí být organizován držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Poprvé je třeba tento vzdělávací kurz absolvovat do konce roku 2017.

Výjimku představují držitelé oprávnění k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany (tzv. dohlížející osoby podle starého atomového zákona). Pokud chtějí být osobami zajišťujícími radiační ochranu registranta, musí rovněž výše uvedený kurz každých 5 let navštěvovat, na jeho první absolvování však podle stanoviska Státního úřadu pro jadernou bezpečnost mají čas až do konce roku 2021.

V praxi se často vyskytují případy, kdy jeden poskytovatel zdravotních služeb provozuje zubní rentgenové zařízení (je tedy registrantem) a umožňuje jiným poskytovatelům, aby jeho rentgenové zařízení používali. Pro tyto případy Státní úřad pro jadernou bezpečnost doporučuje, aby takový registrant ustanovil více osob odpovědných za radiační ochranu, a to každého, kdo skutečně snímkuje pacienty. Tak bude zajištěno, že v době provozu předmětného rentgenového zařízení bude osoba zajišťující radiační ochranu skutečně přítomna. Všechny osoby zajišťující radiační ochranu musí absolvovat výše uvedený vzdělávací kurz.