LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Na fotografii jsou zleva (v závorce je uvedeno sídlo pracoviště ASČ): Dana Fučíková (Praha), Bc. Gabriela Kolínová (Praha), Květoslava Skalová (Plzeň), Radmila Klečková (Ostrava), vedoucí vnitřního oddělení Kanceláře ČSK Ing. Jitka Povolná, Mgr. Věra Vaculíková (Olomouc), Ing. Ivana Voborníková (Tábor), Milena Konečná (Brno).

Od začátku ledna 2020 postupně nabíhá nový komorový projekt Administrativa správních činností (ASČ). Jde o rozšíření vnitřního oddělení Kanceláře ČSK, které bude zajišťovat veškerou členskou agendu. Podrobně jsme o ASČ informovali již v lednovém LKS č. 1/2020 na str. S1 a plné znění článku najdete také na www.lks-casopis.cz.

Během ledna se uskutečnila první série celodenních školení, kterých se zúčastnilo všech sedm referentek ASČ.

Na fotografii jsou zleva (v závorce je uvedeno sídlo pracoviště ASČ):

Dana Fučíková (Praha)

Bc. Gabriela Kolínová (Praha)

Květoslava Skalová (Plzeň)

Radmila Klečková (Ostrava)

vedoucí vnitřního oddělení Kanceláře ČSK Ing. Jitka Povolná, Mgr.

Mgr. Věra Vaculíková (Olomouc)

Ing. Ivana Voborníková (Tábor), Milena Konečná (Brno)

15. 2. 2020

LKS 02/2020

Print: LKS. 2020; 30(2): 18

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: