LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Školení znalců ČSK. Místopředseda ČR ČSK prof. MUDr. Tibor Németh DrSc. a předsedkyně RK ČSK MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková.

Dne 16. 3. 2018 se v Praze konalo školení znalců ČSK, kterého se zúčastnilo celkem 30 znalců Komory.

Školení zahájil doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident ČSK, a poděkoval znalcům za jejich práci, která je důležitá pro činnost revizních komisí, čestných rad a společných čestných rad OSK. Za ČR ČSK znalce na školení přivítal její místopředseda prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc.

MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková, předsedkyně RK ČSK, zhodnotila důležitost spolupráce RK OSK se znalci ČSK a potřebu znaleckých posudků v rámci disciplinárních řízení. Informovala o razantně ubývajícím počtu znalců Komory, nedostatek znalců má ČSK ve všech krajích a téměř ve všech oborech. Podmínky pro zápis do seznamu znalců Komory jsou uvedeny v organizačním řádu Komory – Stanovy. Školení pak vedl Mgr. Jiří Slavík, právník ČSK.

Školení znalců ČSK.

8. 4. 2018

LKS 04/2018

Print: LKS. 2018; 28(4): 76

Autor:

Fotografie

Rubrika:

Téma: