LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Od 1. 1. 2014 je v platnosti rámcová pojistná smlouva 8601750275, která reaguje na změny právní úpravy občanského zákoníku a nabízí adekvátní možnosti pojistného krytí.

  • K přechodu na tuto rámcovou smlouvu uzavřenou mezi Českou stomatologickou komorou a Kooperativou pojišťovnou, a. s., je nutná nová přihláška. Člen ČSK, který novou přihlášku nepodá, je i nadále pojištěn podle staré (předcházející) rámcové smlouvy 8601750250.
  • Znění rámcové smlouvy a formulář pro přihlášení najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Provozování zubní praxe/Založení privátní praxe/Kooperativa pojišťovna, a. s. – pojištění profesní odpovědnosti).
  • Podepsanou přihlášku a kopie potřebných dokladů zašlete na e-mail: profesnipojisteni@dent.cz nebo na adresu ČSK (Slavojova 22, 128 00  Praha 2). Poté vám budou zaslány informace o úhradě.

Úhrada pojistného na rok 2020

a) Máte datum vzniku pojištění v lednu? Úhradu pojistné částky proveďte do 31. ledna.

b) Máte datum vzniku pojištění v jiném měsíci? Úhradu proveďte nejpozději do prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém byla smlouva uzavřena.

Způsob placení pojistného: převodem na č. ú. 3655040277/0100, VS – identifikační kód člena nebo rodné číslo, KS – 3558.

Důležité upozornění: Veškerou problematiku související s pojištěním profesní odpovědnosti dle Rámcové pojistné smlouvy řešte s Českou stomatologickou komorou.

Agendu vedou:

  • Ing. Jolana Kunrtová        út, čt: 13.00 – 16.00 hod.
  • Radka Šteflíková               po, st: 13.00–16.00 hod.

společný tel.: 234 709 629

společný e-mail: profesnipojisteni@dent.cz