LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Od 1. 1. 2014 je v platnosti rámcová pojistná smlouva 8601750275, která reaguje na změny právní úpravy občanského zákoníku a nabízí adekvátní možnosti pojistného krytí.

Úhrada pojistného na rok 2021

a) Máte datum vzniku pojištění v lednu? Úhrada pojistné částky měla být provedena do 31. ledna.

b) Máte datum vzniku pojištění v jiném měsíci? Úhradu proveďte nejpozději do prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém byla smlouva uzavřena

Způsob placení pojistného:

převodem na č. ú. 3655040277/0100
VS – identifikační kód člena nebo rodné číslo, KS – 3558

Důležité upozornění:

Veškerou problematiku související s pojištěním profesní odpovědnosti dle Rámcové pojistné smlouvy řešte s Českou stomatologickou komorou.

Pokud chcete pojištění odhlásit, zašlete prosím do ČSK vyplněný formulář Odhláška z profesního pojištění, který naleznete na www.dent.cz.

Agendu vedou:

Ing. Jolana Kunrtová, Radka Šteflíková
po – čt: 13.00 – 16.00 hod.
společný tel.: 234 709 629
společný e-mail: profesnipojisteni@dent.cz