LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Od 1. 1. 2014 je v platnosti rámcová pojistná smlouva 8601750275, která reaguje na změny právní úpravy občanského zákoníku a nabízí adekvátní možnosti pojistného krytí.

K přechodu na tuto rámcovou smlouvu uzavřenou mezi Českou stomatologickou komorou a Kooperativou pojišťovnou, a. s., je nutná nová přihláška. Člen ČSK, který novou přihlášku nepodá, je i nadále pojištěn podle staré (předcházející) rámcové smlouvy 8601750250.

Znění rámcové smlouvy a formulář pro přihlášení najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory/Provozování zubní praxe/Kooperativa pojišťovna, a. s. – pojištění profesní odpovědnosti).

Podepsanou přihlášku a kopie potřebných dokladů zašlete na e-mail: profesnipojisteni@dent.cz nebo na adresu ČSK (Slavojova 22, 128 00 Praha 2). Poté vám budou zaslány informace o úhradě.

Úhrada pojistného na rok 2022

a) Máte datum vzniku pojištění v lednu? Úhradu pojistné částky proveďte do 31. ledna.
b) Máte datum vzniku pojištění v jiném měsíci? Roční pojistné je nutné uhradit nejpozději do konce měsíce předcházejícího vzniku pojištění.

Způsob placení pojistného:

převodem na č. ú. 3655040277/0100
Variabilní symbol: identifikační kód člena (IKČ) nebo rodné číslo, KS – 3558

Důležitá upozornění:

Veškerou problematiku související s pojištěním profesní odpovědnosti dle Rámcové pojistné smlouvy řešte s Českou stomatologickou komorou.

V případě ukončení provozování praxe nezapomeňte, prosím, že pokud máte sjednané profesní pojištění dle RPS, je pro zrušení pojištění nutné podat odhlášku z pojištění (formulář je k dispozici na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory/Provozování zubní praxe/Kooperativa pojišťovna, a. s.).

Bez podání Odhlášky z pojištění bude profesní pojištění stále aktivní a bude nutné hradit smluvené pojistné.

Agendu v ČSK vede:

Ing. Jolana Kunrtová
po-čt: 13.00 – 16.00 hod.
tel.: 234 709 629
e-mail: profesnipojisteni@dent.cz