LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Komorové přípravy dalšího ročníku Světového dne ústního zdraví (SDUZ) pokračují pravidelnými schůzkami s partnery a spolupracujícími organizacemi. Letošní ročník kampaně je součástí tříletého projektu Světové dentální federace (FDI) na téma „Zdravá ústa, zdravé tělo“, který byl zahájen v loňském roce.

Realizační tým celorepublikových oslav Světového dne ústního zdraví 2019 tvoří zástupci organizací, které se na jejich přípravě podílejí společně s Českou stomatologickou komorou. Fotografie je z lednové pracovní schůzky.

Rok 2018 byl věnován informování veřejnosti o tom, že zdravá ústa a zdravé tělo spolu kráčejí ruku v ruce a ústní a celkové zdraví spolu úzce souvisí a vzájemně se ovlivňují. Průvodním heslem oslav roku 2019 je „Pečujte o svá ústa, vaše tělo to ocení“ a celá kampaň je věnována motivaci dětí i dospělých k zodpovědné péči o ústní dutinu. Tomu odpovídá i program, který společně připravujeme.

Kalendář akcí se postupně plní termíny přednášek o ústním zdraví, nácviků správné ústní hygieny, besed, seminářů a miniworkshopů na mnoha místech v celé ČR. Dokončujeme grafickou podobu informačního plakátu pro dospělé, informačního plakátu pro děti a v duchu letošních pokynů FDI aktualizujeme loňskou brožuru, kterou najdete v březnovém čísle LKS. Ke komunikaci s dětmi jsme zvolili Dentíka, zoubek, který oslovuje děti v inovovaném zubním průkazu dítěte (viz LKS 1/2019 str. S6–S7).

Podobně jako v loňském roce jsou Světovému dni ústního zdraví věnovány webové stránky www.sduz.cz, na kterých návštěvníci naleznou množství dalších užitečných informací a rad, jak správně pečovat o svá ústa, jak si je udržet zdravá do pozdního věku a jak spolu ústní a celkové zdraví úzce souvisí.

Velký důraz klade FDI v letošním roce na spolupráci se státní správou, proto jsme ke spolupráci přizvali i zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR a Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

17. 2. 2019

LKS 02/2019

Print: LKS. 2019; 29(2): 26

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: