LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Každé čtyři roky se u příležitosti ukončení daného funkčního období koná slavnostní zasedání sněmu České stomatologické komory. Na závěr období 2017 – 2021 se členové orgánů a sněmu Komory naposledy společně setkali v pátek 17. září 2021 v pražském Trojském zámku.

Letošní slavnostní ceremoniál byl spojen i s významným výročím. Před třiceti lety, 21. září 1991, byla zákonem ustanovena profesní a stavovská organizace zubních lékařů Česká stomatologická komora.

Slavnostní zasedání sněmu. Praha, Trojský zámek, 17. 9. 2021.

Obvyklé místo konání slavnostního sněmu, pražské Karolinum, je letos v opravě, a proto byl pro tuto událost vybrán Trojský zámek, barokní klenot Prahy s krásným velkým sálem, půvabnou parkovou úpravou i neobvyklým výhledem na Prahu. V sále vedle funkcionářů Komory, kteří vážili cestu ze všech koutů naší země, usedli zástupci stomatologických klinik a další pozvaní hosté. V úvodu promluvil ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, a ocenil Českou stomatologickou komoru jako konstruktivního a rovného partnera při jednáních a jako organizaci, která důsledně plní své poslání, jaké je profesní komoře dáno.

Celým večerem slovem provázel doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. Ve svém úvodním vystoupení v roli prezidenta ČSK shrnul historii Komory a poděkoval všem, kteří ji v roce 1991 doslova vydupali z ničeho, a všem, kteří se v průběhu její třicetileté historie podíleli na jejím rozvoji.

Vrcholem večera byl slavnostní ceremoniál, během něhož u příležitosti 30. výročí ČSK z rukou prezidenta ČSK doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., a viceprezidenta ČSK MUDr. Roberta Houby, Ph.D., převzaly ocenění a poděkování významné osobnosti. Na základě návrhů oblastních stomatologických komor či jednotlivých členů ČSK vstoupilo do pomyslné síně slávy ke stávajícím sto dvanácti dalších devatenáct zubních lékařů – nositelů čestného titulu Osobnost české stomatologie. Ocenění za osobní přínos ČSK převzalo devět osobností, předána byla poděkování za dlouholetou spolupráci s ČSK. Některé osobnosti včetně čtyř zahraničních kolegů se bohužel nemohly ceremoniálu osobně zúčastnit a ocenění jim bude individuálně předáno při jiné vhodné příležitosti.

Všechny oceněné osobnosti představujeme na následujících stranách 196 – 199.

Na slavnostním zasedání sněmu ČSK vystoupil ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.
Za třicet let své existence měla Česká stomatologická komora pouze tři prezidenty. V jejím čele stáli: v letech 1991 – 2009 MUDr. Jiří Pekárek (uprostřed), v letech 2009 – 2017 MUDr. Pavel Chrz (vpravo) a od září 2017 tento post zastává doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. (vlevo).
Karlštejnští trubači vítali příchozí už cestou parkem k zámečku.
Slavnostní večer byl zakončen rautem. Komoro, tak na tvé zdraví a hodně úspěchů i v dalších desetiletích!
Loga 30 Let(bile)

23. 10. 2021

LKS 10/2021

Print: LKS. 2021; 31(10): 194 – 195

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: