LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zaměstnankyně je zaměstnána na dohodu o provedení práce a má podepsáno Prohlášení k dani. Mohu ji vedle slevy na dani uplatňovat i daňové zvýhodnění na dítě?

Slevu na dani i daňové zvýhodnění na dítě lze uplatňovat i u dohod konaných mimo pracovní poměr (tj. dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce). Podmínkou pouze je, že zaměstnanec učiní prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle § 38k odst. 4 zákona o dani z příjmů. Prohlášení může zaměstnanec podepsat jen u jednoho zaměstnavatele. Měsíční daňový bonus je plátce (zaměstnavatel) povinen vyplatit pouze v případě, že příjem zaměstnance je alespoň ve výši poloviny minimální mzdy, tj. 6100 Kč.