LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Slovensko už dlouhodobě patří k zemím s vysokým výskytem zubního kazu, a proto se Slovenská komora zubních lékařů rozhodla ve spolupráci se Slovenským spolkem studentů zubního lékařství a Slovenskou zdravotnickou univerzitou začít s online edukační kampaní „Povedz Áaa... Nebojím sa zubného lekára.“

Hlavními aktéry byli studenti 4. ročníku zubního lékařství.

Kampaň se snaží oslovit hlavně slovenské regiony s horší dostupností zubní péče. Do první online vyučovací hodiny se ve dnech 11. – 12. 10. 2021 zaregistrovalo 3000 dětí. Žáci z prvního stupně základních škol se dozvěděli informace o tom, jak předcházet zubnímu kazu, a zhlédli ukázku nácviku správného čištění zubů. Byl jim také vysvětlen průběh návštěvy v ambulanci zubního lékaře a na závěr se mohli zúčastnit soutěže s kvízovými otázkami

27. 11. 2021

LKS 11/2021

Print: LKS. 2021; 31(11): S185

Autor:

Fotografie

  • Marta Holečková

Rubrika:

Téma: