LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vyše 500 účastníkov Slovenských dentálnych dní (SDD) si vypočulo zaujímavé prednášky slovenských a zahraničných spíkrov od štvrtka 10. 10. do soboty 12. 10. 2019. Na kongrese sa zúčastnilo vyše 230 zubných lekárov a študentov zubného lekárstva a na kongrese sestier viac ako 270 účastníčok vrátane dentálnych hygieničiek a zubných asistentov.

Slovenské dentálne dni 2019 privítali vzácnych hostí a ponúkli zaujímavý odborný program.

Už pri tvorbe odborného programu si Organizačný výbor určil priority. Jednou z nich bolo posunúť SDD opäť o úroveň vyššie po odbornej aj organizačnej stránke. A to sa, podľa vyjadrenia účastníkov aj prednášajúcich, podarilo.

Kongres sa už po štvrtýkrát konal v modernom areáli x-bionic® sphere v Šamoríne-Čilistove. Po znížení počtu kreditov v sústavnom vzdelávaní boli obavy, či sa počet účastníkov práve z tohto dôvodu nezníži. Nestalo sa to však, počet sa oproti minulému roku opäť zvýšil, čo je pre organizátora pozitívny stimul pre ďalší rast tohto významného podujatia Slovenskej komory zubných lekárov.

Do Šamorína zubných lekárov prilákali prednášky erudovaných spíkrov zo Slovenska a rôznych častí Európy. Organizátori trvajú na originalite, teda aby boli témy pripravené pre SDD a neboli v minulosti prezentované na iných zdravotníckych fórach.

Aj Dental Expo sa rozširovalo. Vo výstavných priestoroch inštalovalo stánky 34 spoločností s ponukou najnovších dentálnych pomôcok, prístrojov a technológií.

SKZL dostala významné ocenenie

Medzinárodný kongres otvoril prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík a privítal vzácnych hostí, ktorí krátkym príhovorom vyzdvihli význam a dôležitosť Slovenských dentálnych dní (viz fotografia). Ministerka zdravotníctva MUDr. Andrea Kalavská, Ph.D., ktorá prevzala nad podujatím záštitu, sa z pracovných dôvodov ospravedlnila a poslala pozdravný list, ktorý prečítala hlavná odborníčka MZ SR pre zubné lekárstvo prof. MUDr. Neda Markovská, Ph.D.

Ďalší hostia, prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident Lekarskej Izby Okregowej z Krakova Robert Stępień, prezidentka-elect ERO-FDI MUDr. Simona Dianišková, Ph.D., MPH, prodekan LF UK pre zubné lekárstvo MUDr. Bohuslav Novák a v neposlednom rade primátor mesta Šamorín Csaba Orosz pozdravili zubných lekárov a zaželali celému podujatiu zdarný priebeh.

Po úvodných slovách odovzdal prodekan LF UK prezidentovi SKZL významné ocenenie pre komoru – pamätnú medailu Lekárskej fakulty práve pri príležitosti storočnice výučby zubného lekárstva na Lekárskej fakulte univerzity Komenského.

Už pri príprave odborného programu sa organizátori rozhodli, pri príležitosti 100. výročia výučby zubného lekárstva na Lekárskej fakulte univerzity Komenského v Bratislave, že dajú priestor vystúpiť s prvou prednáškou prof. MUDr. Petrovi Stankovi, ktorý prezentoval históriu výučby, ktorá sa začala vytvorením zubnej kliniky na Mickiewiczovej ulici. Tvorilo ju jedno kreslo a šliapacia vŕtačka, s tromi zamestnancami, a v prednáške potiahol časový oblúk až do dnešných dní.

Z odborného programu

Svoje odborné a prednášateľské kvality opäť potvrdil doc. R. Šmucler, ktorý naopak predstavil budúcnosť zubného lekárstva. Názov atraktívnej prezentácie bol Teledentistry, digitálna a robotická stomatológia – najväčšie zmeny v našom odbore. Technológie dnes menia a v budúcnosti zásadne zmenia zubné lekárstvo. Vzdelávanie, certifikácia, aj zákony sa musia zmeniť, aj každý člen zubného tímu. Časť konzultácií, hlavne objednávanie a plánovanie času výkonov, už teraz vykonávajú roboti, pričom človek nerozozná, že telefonuje či si píše s technológiou, ktorá využíva umelú inteligenciu. A blíži sa aj čas ich nasadenia do terapie.

Interaktívna a atraktívna bola aj prednáška MUDr. Ivana Martina zo Sokolova, ktorý sa venoval aspektu práce zubného lekára, na ktorú samotní lekári veľmi nemyslia, napriek tomu, že môže značne ovplyvniť efektivitu a bezpečnosť ich práce, uľahčiť ju a vlastne aj pozdvihnúť pracovisko aj esteticky. O ergonómii zubnej ambulancie autor hovoril teoreticky (avšak z množstvom názorných fotografií), deň po prednáške v téme pokračoval aj na praktickom workshope, o ktorý bol veľký záujem. Svedčí o tom, že namiesto dvoch hodín trval takmer štyri a pol.

Na pódiu sa striedali domáci i zahraniční lektori, prezentovali sa muži i ženy, každá z tém bola predstavená zaujímavo. Záverečná prednáška však okrem kvality bola nevšedná aj inak. Obstarala ju jedna rodina. MUDr. Peter Abelovský sa striedal pri mikrofóne so synom MUDr. MDDr. Jurajom Abelovským. Okrem odbornej úrovne zaujala aj vizuálnou stránkou a interaktívnosťou. Dr. Peter Abelovský je skúsený maxilofaciálny chirurg a súkromný zubný lekár. V 90. rokoch ako prvý s dr. Porubanom použili pri rekonštrukčnej operácii fibulárny lalok. Dnes v jeho šľapajach kráča syn dr. Juraj Abelovský, člen tímu Oddelenia maxilofaciálnej chirurgie banskobystrickej FNsP. Pri fotografiách závažných tráum a iných diagnóz nebolo všetko jedno ani skúseným lekárom. Na druhej strane je dobré, že na Slovensku existujú pracoviská, ktoré poskytujú predoperačnú, operačnú aj pooperačnú starostlivosť pacientom na takej úrovni, a lekári, ktorí zvládajú také náročné operácie.

Počet účastníkov Slovenských dentálnych dní stále stúpa, aj záujem vystavujúcich spoločností má rastúcu tendenciu. Ani o kvalitu sa, podľa úrovne tohto ročníka, báť netreba. Slovenské dentálne dni 2019 sa skončili a začíname pripravovať SDD 2020 – srdečne vás pozývame.

17. 11. 2019

LKS 11/2019

Print: LKS. 2019; 29(11): S196

Autor:

Fotografie

  • Archiv SKZL

Rubrika:

Téma: