LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Slovenské dentální dny a výstava Dental Expo 2022 se konaly ve dnech 30. 9. až 1. 10. v Šamoríně-Čilistově. Dvoudenní mezinárodní kongres, který organizuje Slovenská komora zubných lekárov (SKZL), byl připraven v nové koncepci odborného programu a zaznamenal historicky nejvyšší počet účastníků (345) i vystavovatelů (34).

Novinkou letošního slovenského kongresu byl programový blok věnovaný managementu a podnikání v zubní praxi. U mikrofonu je prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík.

Organizační výbor si při tvorbě programu stanovil dvě priority. Pozvat do klinické části erudované evropské přednášející se zajímavými tématy a poskytnout jim dostatečný časový prostor také pro prezentaci vlastních kazuistik z praxe. V nabitém programu prvního dne plném zahraničních přednášejících se rozhodně neztratili odborníci z České republiky (dr. Šimon Belák, dr. Radek Mounajjed, doc. Roman Šmucler). Druhou prioritou bylo zařadit do programu nový blok věnovaný managementu a podnikání v zubní praxi. Na základě ohlasů byla volba programu správnou cestou a určila jasné směřování do budoucna.

Kromě výstavy Dental Expo se v rámci kongresu konal také Den ústního zdraví, doprovodný program organizovaný výborem SKLZ pro prevenci.

Na příští Slovenské dentální dny se můžeme těšit ve dnech 29. – 30. 9. 2023 opět v resortu                X-BIONIC v Čilistově.

18. 11. 2022

LKS 11/2022

Print: LKS. 2022; 32(11): S181

Fotografie

  • Archiv SKZL

Rubrika:

Téma: