LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pořadí již třináctý Kongres mladých zubných lekárov se konal 8. – 9. 2. 2019 tradičně v Senci nedaleko Bratislavy. Počtem účastníků, kterých bylo více než tři sta, a zájmem o kongres se řadí mezi nejatraktivnější odborné akce na Slovensku.

Na Kongresu mladých zubných lekárov v Senci reprezentovali Českou republiku (zleva) MDDr. Michal Přibyl, MDDr. Radovan Žižka, Ph.D., MDDr. Jakub Kania.

Za úspěchem kongresu stojí hlavně zajímavé a kvalitní přednášky v podání zubních lékařů, jejichž věk nepřesahuje 35 let. Posluchači oceňují také velké nasazení a entuziasmus mladých kolegů. V neposlední řadě se všichni těší na společná setkání a vzpomínky na nedávné školní roky...

Stoupá také zájem českých kolegů o tento kongres – a někteří se i rádi vracejí. Například trojice, kterou vidíte na fotografii. MDDr. Radovan Žižka, Ph.D., z Olomouce letos na KMZL prezentoval klinické případy z oblasti endodoncie, jež se vymykají zažitým protokolům. MDDr. Michal Přibyl z Hradce Králové vzbudil zájem posluchačů s přednáškou o možnostech preendodontického a postendodontického ošetření. MDDr. Jakub Kania z Opavy se věnoval diskutabilní otázce indikací a kontraindikací antibiotické terapie a tomu, jak se vyhnout nejčastějším chybám.

Slovenská komora zubních lékařů a organizátoři kongresu se těší, že i příští ročník obohatí čeští kolegové dalšími zajímavými a inovativními přednáškami.

16. 3. 2019

LKS 03/2019

Print: LKS. 2019; 29(3): S49

Autor:

Fotografie

  • Marta Holečková

Rubrika:

Téma: