LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Laboratoř mi s odkazem na nové předpisy o ochraně osobních údajů předložila návrh smlouvy o zpracování osobních údajů. Jsem povinna ji podepsat?

Každý poskytovatel zdravotních služeb je správcem osobních údajů, protože zpracovává osobní údaje svých pacientů a zaměstnanců. V některých případech toto zpracování neprovádí správce sám, ale zajišťuje je pro něj jiný subjekt, tzv. zpracovatel. Typickým příkladem zpracovatele je externí mzdová účetní, která pro zaměstnavatele zpracovává osobní údaje zaměstnanců v rámci mzdové agendy. S každým zpracovatelem osobních údajů (např. externí účetní) musí správce osobních údajů (např. poskytovatel zdravotních služeb) uzavřít písemnou smlouvu. To není nic nového, správci tuto povinnost mají již od roku 2001.

Stomatologická laboratoř ve vztahu k poskytovateli zdravotních služeb v oboru zubní lékařství zpravidla není zpracovatelem osobních údajů. Provozovatel této laboratoře je sám správcem osobních údajů. Je tomu tak proto, že osobní údaje pacientů zpracovává sám pro sebe, pro své potřeby jako samostatný poskytovatel zdravotních služeb, nikoliv pro potřeby někoho jiného, např. zubního lékaře. Pokud tedy zubní lékař předává osobní údaje stomatologické laboratoři, jde o předávání osobních údajů mezi dvěma správci, nikoliv mezi správcem a zpracovatelem. Zubní lékaři proto se stomatologickými laboratořemi v rámci běžné spolupráce, která spočívá v objednávání výrobků zubním lékařem a jejich zhotovování laboratoří, neuzavírají smlouvy o zpracování osobních údajů.