LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V létě 2020 jsem využil možnosti odpuštění plateb sociálního pojištění za zaměstnance. Nyní mi píše Česká správa sociálního zabezpečení, že pojistné asi budu muset doplatit, protože jsem dostal kompenzaci ze zdravotního pojištění. Nevím, o jakou kompenzaci se jedná a co si o tom mám myslet.

Tzv. prominutí odvodů sociálního pojištění za zaměstnance za měsíce červen, červenec a srpen 2020 bylo jedním z nástrojů podpory podnikatelů zasažených pandemií. Tato podpora však nebyla určena pro smluvní poskytovatele zdravotních služeb, kteří měli nárok na kompenzaci podle předpisů upravujících úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Těmito předpisy byly tzv. kompenzační zákon a na něj navazující kompenzační vyhláška, která ve druhém pololetí 2020 zvýšila úhrady prakticky všech stomatologických výkonů o téměř 15 %.

Platí tedy, že poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství, který měl v loňském roce smlouvu alespoň s jednou zdravotní pojišťovnou, měl nárok na kompenzaci z veřejného zdravotního pojištění a nemohl tedy využít možnosti odpuštění platby pojistného za zaměstnance.

Česká stomatologická komora poskytla svým členům tyto informace v červnu 2020 na svých webových stránkách a tématu byla věnována i rubrika Právní poradna v LKS 07 – 08/2020.

Smluvní poskytovatelé, kteří pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnance v červnu až srpnu 2020 neodvedli, je tak budou muset doplatit. Lze si teoreticky představit situaci, kdy by poskytovatel se smlouvami se zdravotními pojišťovnami pojistné doplatit nemusel. Šlo by to v případě, že by za celé druhé pololetí 2020 nevykázal smluvním zdravotním pojišťovnám ani jeden výkon. Pak by mu nárok na kompenzaci z veřejného zdravotního pojištění nevznikl a doplacení pojistného by se mohl vyhnout. V praxi si však lze takový případ jen obtížně představit.

Na výzvu České správy sociálního zabezpečení je vhodné reagovat co nejrychleji. Poskytovatel musí zhodnotit, zda ve druhém pololetí 2020 vykázal smluvní pojišťovně nějaké výkony, a pokud ano, pak mu nezbývá v zásadě nic jiného než pojistné doplatit. Pokud to udělá rychle a požádá o prominutí penále, má dobrou šanci, že Česká správa sociálního zabezpečení jeho žádosti vyhoví a penále promine.