LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Představenstvo ČSK v únoru schválilo jednorázový vzdělávací program Snímatelná protetika. Jeho program sestavila vzdělávací skupina ve spolupráci s Českou společností protetické stomatologie. Dne 22. 2. 2023 proběhla v Apolence první schůzka s navrženými přednášejícími (na fotografii).