LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

„Legalizace fušeřiny“, tak by šlo v krátkosti jednoduše charakterizovat úpravu zákona č. 95/2004  Sb., který umožňuje „praxi cizinců ze zemí mimo EU“. Je špatně napsaný – píše se o specializačním vzdělávání, tedy o atestacích, ale určitě bude snaha legalizovat, aby fakticky studenti pracovali a nikoli studovali. Pracovali na někoho. V tom bude konflikt asi i mezi námi, členy ČSK. Pro většinu je však nepřijatelné, že se někdo prohlásí stomatologem, donese „papír“ a bez znalosti jazyka, zákonů a často i oboru začne pracovat.

Politici nejdříve vytáhli peníze ze stomatologie do nemocnic, které je často zaměstnávají, a nyní chtějí nedostatek peněz řešit zlevněním stomatologie otrockou prací nekvalifikovaných. Autoři zákona budou přímo zaměstnavateli těchto stomatologů, tedy je to „malá domů“.

Na straně druhé, asi se najdou i naši členové, kteří si zkusí „někoho“ zaměstnat a více vydělat. A budou asi i tací, kteří za pár tisíc budou tvrdit, že někoho kontrolovali a podepíšou dokumentaci za nějaký ten přivýdělek. Stovky a stovky cizinců se aprobovaly v ČR, tisíce našich mladých lidí vystudovaly univerzity. Už proto budeme vše bedlivě kontrolovat a trestat přestupky. Jinak by se naše stomatologie rozpadla.

Ale má to i pozitivum. Osvobodilo nás to, mě tedy určitě, od pocitu, že tomuto státu cokoli dlužíme za vzdělání, že bychom měli „něco dělat“ pro stát. Politici rozbili konsenzus. Možná někde práce stomatologa zlevní (moc tomu nevěřím), ale většinově si pojďme říct o prostředky, jaké mají v přepočtu kupní síly v Rakousku, neboť tolik naše práce stojí. Tak jsme si to řekli na květnovém sněmu ČSK. Je čas se od socialismu definitivně odpojit.

Držte se!