LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Před třemi lety se na trhu objevil rozsáhlý celobarevný atlas dvou amerických autorů, docentky radiologie a zubního lékařství Danii Tamimi z Texasu a profesora zubního lékařství Davida Hatchera z Kalifornie. Atlas brzy zaujal zubní lékaře i maxilofaciální chirurgy z celého světa. K tomuto kompendiu zobrazovacích metod temporomandibulárního kloubu přispělo dalších více než 40 autorů z celého světa. Kniha je svého druhu unikátem, neboť analyzuje anatomické struktury i patologické stavy vedle sebe současně z pohledů více metod. Typicky je vedle sebe 2D schéma, 3D schéma, rentgen, CT, magnetická rezonance a případně další metody, to vše ve velmi vysoké grafické kvalitě.

Kniha je sestavena ze sedmi hlavních částí. První oddíl pojednává o vývoji a růstu temporomandibulárního skloubení a dále o funkci kloubu a biomechanice. Na cca 50 stranách poskytuje přehled těchto oblastí, shrnující nejvýznamnější poznatky pro klinickou praxi zubního lékaře a maxilofaciálního chirurga. Vzhledem k rozsahu této kapitoly kniha jistě nemůže sloužit jako komplexní příručka gnatologie, ale tyto ambice ani autoři nedeklarují.

Druhý oddíl na cca 250 stranách popisuje anatomii temporomandibulárního kloubu, svalů spojených s jeho funkcí, čelistí a zubů, os temporale, baze lebeční, hlavových nervů spojených s funkcí temporomandibulárního kloubu, krční páteře a horních cest dýchacích. Anatomická schemata jsou velmi didaktická, využívají celé spektrum barev, a ač jsou relativně jednodušší, než jsme zvyklí z prestižních anatomických atlasů (Pernkopf, Sinělnikov, Sobotta), nejsou zkreslující ani primitivistická. Naopak poskytují čtenáři rychlou orientaci. V této kapitole stojí za zmínku především pojednání o problematice krční páteře a horních cestách dýchacích, jejichž podrobnější výklad a vymezení souvislostí se v knihách o temporomandibulárním kloubu často nevyskytuje, byť dnes narůstající počet vědeckých důkazů ukazuje na prokazatelnou fyziologicko-patofyziologickou úzkou provázanost těchto struktur.

Ve třetí části jsou probrány možnosti zobrazení temporomandibulárního kloubu, od metod zobrazujících tvrdé struktury kloubu po metody schopné zobrazit měkké části kloubu.

Nejrozsáhlejší, čtvrtá část, na cca 250 stranách pojednává o možnostech zobrazení a způsobech identifikace jednotlivých onemocnění temporomandibulárního kloubu, od jednotlivých vývojových vad, přes traumata, zánětlivé a degenerativní procesy, nádorová onemocnění, stavy primárně či sekundárně ovlivňující okluzně-artikulační poměry až po stavy připomínající onemocnění temporomandibulárního kloubu, obtíže vycházející z os temporale, postižení krční páteře, onemocnění postihující jednotlivé topografické prostory orofaciální oblasti a neurologická onemocnění s vazbou k problematice temporomandibulárního kloubu.

Pátá část pojednává o diferenciální diagnostice z pohledu pozice kondylu, změny velikosti hlavice a jamky, strukturálního poškození kondylu, změn denzity kostních struktur a kalcifikací v měkkých tkáních.

Šestá část pojednává o klinické diferenciální diagnostice, zejména o omezení pohyblivosti mandibuly, hypermobilitě, zvukových fenoménech vycházejících z oblasti temporomandibulárního kloubu (lupání, vrzoty, drásoty), tinnitu, asymetrii, laterálně i ventrálně otevřeném skusu.

Sedmá část pojednává o diagnostických a terapeutických metodách, využívajících navigaci pomocí zobrazovacích metod.

Jako celek představuje kniha vysoce hodnotnou a aktuální příručku, která by neměla chybět v knihovně, potažmo ordinaci každého stomatologa, který se zabývá problematikou temporomandibulárního kloubu a funkčně i topograficky souvisejících struktur, tedy, ipso facto, prakticky každého zubního lékaře, ortodontisty i maxilofaciálního chirurga.