LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Blíží se termín pro splnění výroční kontrolní a oznamovací povinnosti člena ČSK, tzv. klikací povinnosti.

Do 31. 10. 2022 jsou všichni členové ČSK povinni zkontrolovat, zda jsou údaje, které o nich Komora vede, aktuální – a případně nahlásit jejich změnu, pokud k nějaké došlo.

Nyní vám chceme tuto činnost nejenom připomenout, ale také vás provést celým postupem. V členské části webu ČSK jsme způsob provedení klikací povinnosti upravili dle vašich podnětů tak, aby bylo uživatelsky co nejvíce přátelské a jednoduché. Přinášíme podrobný návod, jak klikací povinnost provést.

Klikací povinnost je velmi důležitá. Člen Komory je povinen hlásit Komoře všechny změny v údajích týkajících se výkonu povolání, a to průběžně ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy k takové změně došlo. Tuto tzv. průběžnou oznamovací povinnost mají členové Komory ze zákona již od roku 1991. Výroční kontrolní a oznamovací povinnost členů, tedy tzv. klikací povinnost, pak slouží k ověření a potvrzení, že všechny údaje, které Komora o svých členech zveřejňuje, jsou správné, a nabízí šanci těm, kteří nějakou změnu zapomněli včas nahlásit, toto opomenutí jednoduše napravit. Komora ze zákona vede seznam svých členů. Jde v současnosti o jediný ucelený a veřejně přístupný zdroj informací o tom, kdo může v ČR vykonávat povolání zubního lékaře. Je proto v zájmu všech zubních lékařů i pacientů, aby údaje, které o svých členech Komora má, byly úplné a aktuální.

Budete-li potřebovat poradit s klikací povinností, můžete se kdykoliv obrátit na svou referentku ASČ – viz kontakty.