LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Tradiční jednání zástupců ČSK se Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL) se uskutečnilo 24. – 26. 6. 2022 v Trenčíně. Bylo ve znamení „nedostatku zubních lékařů“ a snahy řešit problém, a to v obou zemích při nízkých úhradách od zdravotních pojišťoven.

Na obou stranách hranice nejen klesá ochota pro pojišťovny pracovat, ale i agresivita státu, který vymýšlí, jak za málo peněz zajistit pacientům „bezplatnost“ na úkor kvality ošetření. Dalším tématem jsou popromoční praxe studentů, které by jistě mohly zvýšit kvalitu výcviku mladých kolegů. Forma jakési „nucené“ práce, kterou vymýšlí stát, je ale nepřijatelná. Vyměnili jsme si i poznatky z odborných doporučení (fokální infekce, endodoncie). Čekají nás nelehké časy v Česku i na Slovensku a vzájemná spolupráce může pomoci nadcházející dobu přežít.

23. 7. 2022

LKS 07-08/2022

Print: LKS. 2022; 32(7 – 8): 126

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: