LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Za každého registrovaného účastníka na výročním kongresu ČADE, který se koná dne 4. 6. 2023, odevzdá Česká akademie dentální estetiky (ČADE) 100 Kč charitativní organizaci Kapka naděje. Zúčastněte se kongresu ČADE a podpořte dobrou věc! Věříme, že částka, kterou nadaci v červnu na kongresu předáme, nebude jen symbolická.

Dita Loudilová, ředitelka nadace Kapka naděje.

Kapka naděje existuje a je velmi aktivní už 23 let. Důvod, proč se ČADE letos rozhodla z části sponzorovat Kapku naděje, je ten, že bychom rádi finančně podpořili charitativní organizaci, která je opravdu vidět a která pomáhá na správném místě, i když hematoonkologie není obor, v němž působíme.

K tématu jsme připravili rozhovor s ředitelkou Kapky naděje Ditou Loudilovou.

Paní ředitelko, můžete blíže představit organizaci, kterou vedete? Jak se Kapka naděje od doby založení za těch třiadvacet let rozvinula?

Předně děkuji nejen za pozvání k rozhovoru, ale zejména za to, že ČADE myslí na ostatní a rozhodli jste se, ještě mimo své působení a činnost, podpořit Kapku a pomoci tak dalším. Kapka naděje vznikla pro to, aby pomohla zvýšit šanci na záchranu životů dětských pacientů bojujících se závažným onemocněním v oblasti hematoonkologie. Za více než dvacet let jsme v této oblasti ušli dlouhou cestu. Ale pokud se ptáte na rozvoj, je zásadní říci, že od roku 2018 je pro nás stejně důležitou oblastí pomoci i dětská psychiatrie. Obor, který je silně podfinancovaný a ve společnosti stále hodně tabuizovaný. Právě v oblasti dětského duševního zdraví, dětské psychiatrie vnímáme směřování našich aktivit jako velmi důležité.

Většina z nás má aktivitu Kapky naděje spojenou s onkologií a s aktivitou Venduly Pizingerové. Co jste ve vztahu k hematoonkologii dokázali?

V současné době spolupracujeme s předními českými lékaři a odborníky, pomáháme ve více než padesáti nemocnicích po celé České republice. Díky našim partnerům a individuálním dárcům jsme financovali nákup více než 500 lékařských přístrojů v hodnotě přesahující 200 milionů Kč. Realizovali jsme přes 200 projektů v oblasti psychosociální péče a podpořili jsme 3 vědecké výzkumy v oboru hematologie a onkologie. Nejde nezmínit například financování transportu bijícího srdce nebo investici do virtuální reality pro IKEM.

Do jakých oborů kromě hematoonkologie ještě směřujete? Zmínila jste dětskou psychiatrii.

Jak jsem již uvedla výše, v posledních letech je pro nás velice zásadní téma dětské duševní zdraví. Zejména dětská psychiatrie čelí obrovské krizi. Nedostává se nejen financí, ale zejména lékařů. V České republice je v současné době 180 dětských psychiatrů a z toho 85 jich je již v důchodovém věku. Navíc není mezi studenty medicíny o obor dostatečný zájem. V roce 2022 atestovali pouze 4 dětští psychiatři. O něco lepší, ale ne ideální, je to i s dětskými psychology. Čekací lhůta na termín s lékařem může tedy být až osm měsíců a tato prodleva může mít velice fatální následky. Přitom přibývá úzkostí, depresí, sebepoškozování, častější jsou poruchy spánku z důvodu, že děti setrvávají dlouho do noci na sociálních sítích. V současné době se snažíme hledat nové spolupráce a nejefektivnější cesty, jak a kde pomoci.

Společnost ČADE, která se rozhodla finančně podpořit Kapku naděje, tvoří specialisté na dentální estetiku. To je přeci jen jiný svět medicíny oproti problémům, které podporujete vy. Na druhé straně, tím více by se měly takové společnosti do pomoci zapojovat. Jaké s tím máte zkušenosti? Kdo jsou největší trvalí podporovatelé Kapky naděje?

Na první pohled by se to mohlo zdát jako nestandardní spojení. Ale pro mě naopak dává více než smysl. A to nejen v oblasti onkologie, kde léčba může mít vliv právě i na stav zubů a pacienti podstupující léčbu musí více dbát na péči dutiny ústní. Důležitá je i oblast duševního zdraví těchto pacientů, kdy vzhled a jeho vnímání z pohledu krásy, atraktivity zejména v době dospívání je naprosto zásadní. Někomu může mezírka mezi zuby připadat roztomile, pro někoho to může být celoživotní trauma. Touhu pro krásném úsměvu nemají jen ti zdraví. Co se týká podpory, je naším generálním partnerem společnost Shell. Dále pak například hračkářství Bambule, společnost Amazon, agentura BPA sport marketing nebo třeba firma Dettol. Velice významnou složku také tvoří individuální dárci.

Pro mě, bez ohledu na částku, je zájem ČADE a chuť pomáhat tím naprosto nejdůležitějším. Děkuji za celou Kapku, vážíme si toho.

13. 5. 2023

LKS 05/2023

LKS. 2023; 33(5): S79

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČADE

Rubrika:

Téma: