LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

PŘEDPLATNÉ ČSPZL NA ROK 2021 PRO ČESKO

  • Pro členy ČSK a studenty zubního lékařství: 300 Kč
  • Pro firmy, instituce, soukromé osoby: 650 Kč

Objednávku zašlete na:

kunrtova@dent.cz
ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2
Ing. Jolana Kunrtová

PŘEDPLATNÉ ČSPZL NA ROK 2021 PRO SLOVENSKO

30 € s DPH (cena 7,5 € / 1 vydání)
Distribuci zajišťuje: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.
Infolinka: +421 800 188 826
e-mail: predplatne@abompkapa.sk

20. 2. 2021

LKS 02/2021

Print: LKS. 2021; 31(2): S29

Autor:

Rubrika:

Téma: