LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vzdělávací středisko ČSK vás zve na jarní stomatologická fóra v Ostravě a v Praze (OSF, PSF), celodenní vzdělávací akce (9.00 – 16.00 hod.). Součástí bude výstava dentálních firem. Program a registrace na: www.dent.cz (Vzdělávání/Kalendář akcí).

PSF + OSF

Aktuální témata

V této části programu na obou akcích vystoupí doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a právník Mgr. Jiří Slavík.

Odborná témata v Ostravě

  • Jak zpříjemnit ošetření pacientovi i sám sobě aneb Nejenom premedikace a medika ve stomatologii: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
  • Pacient s orofaciálním onkologickým onemocněním v ordinaci zubního lékaře: MUDr. Jiří Stránský, Ph.D., MBA
  • Periimplantitis – etiologie, klasifikace, prevence a terapie: doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

Odborná témata v Praze

  • Spolupráce praktického zubního lékaře s ortodontistou a spolupráce ortodontisty s praktickým zubním lékařem: MUDr. Petr Barták
  • Jak zpříjemnit ošetření pacientovi i sám sobě aneb Nejenom premedikace a medika ve stomatologii: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
  • Analgosedace dětí a dospělých ve stomatologii – tipy a triky: doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc.
  • Antibiotic stewardship aneb Zásady racionální indikace antibiotik ve stomatologii: doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.

Novinka!

První společenský večer v Ostravě 24. března 2022

ČSK připravila společenský večer s koncertem legendární Marie Rottrové v Clarion Congress Hotel Ostrava.

Zváni jsou jak účastníci kurzu pro odborné zástupce (24. 3.) a účastníci Ostravského stomatologického fóra (25. 3.), tak i další zájemci.

Informace o programu, ceně vstupenky a registraci:

www.dent.cz (Vzdělávání)