LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

(3 roky – denní studium, nástup od 1. 3. 2020 nebo dle dohody)

který se koná v pátek 17. 1. 2020 ve 13.00 hod. v posluchárně kliniky (pavilon N, 2. patro).

Přihlášky zasílejte na sekretariát Stomatologické kliniky s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem, potvrzením o výkonu povolání zubního lékaře nejméně po dobu dvou let v rozsahu úvazku 1,0.

Na konkurz s sebou přinese uchazeč kleště na tvarování drátu.

Požadavky: vyhraněný zájem o obor, vítaná aktivita SVOČ, publikační činnost, účast na odborných stážích a kurzech, znalost AJ.

Kontaktní adresa: stomsec@fnkv.cz
Předmět: konkurz Ortodoncie
Příjem přihlášek je do 10. 1. 2020 včetně.