LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Otevírá:

Konzultační poradnu pro hendikepované pacienty a pacienty se zvláštními potřebami do 18 let věku

Cílem konzultační poradny je zlepšení spolupráce PZL se specialistou a navržení léčebného plánu při potřebě multidisciplinární specializované léčby.

V případě neošetřitelných pacientů je možné na našem pracovišti zajistit i sanaci pacienta či provést výkony přesahující rámec léčby u PZL.

S žádankou o vyšetření se pacienti mohou objednat sami či termín může domluvit PZL.

Kontakt pro objednání e-mailem nebo telefonicky:

e-mail: Petra.Srnkova@fnmotol.cz (MDDr. Petra Srnková)

tel.: 224 433 190 (každé úterý 14.00 – 15.00 hod.)