LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vypisuje výběrové řízení na školicí místo na ortodontickém oddělení pro přípravu ke specializaci v oboru Ortodoncie, které se koná dne 15. 3. 2023 ve 13.00 hod. (8. patro odd. D).

Student v přípravě na specializaci v oboru Ortodoncie bude zaměstnán ve FN Motol na plný úvazek (1,0 - zdravotnický úvazek). Předpokládaný termín nástupu na Stomatologickou kliniku je 1. 9. 2023, zařazení do oboru ortodoncie od 1. 9. 2024.

Písemné žádosti a strukturovaný životopis včetně dokladů o dosaženém vzdělání a průběhu dosavadní praxe zasílejte do 1. 3. 2023 na:

e-mail: renata.hercegova@fnmotol.cz

nebo na adresu:

Stomatologická klinika dětí a dospělých FN Motol, Sekretariát

V Úvalu 84

150 06  Praha 5