LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Přijme stomatologa na pozici sekundárního lékaře na lůžkové oddělení.

Nabízíme možnost dalšího postgraduálního specializačního vzdělávání v oboru Orální a maxilofaciální chirurgie, doktorský studijní program Ph.D.

Přijme absolventa/absolventku na pozici PZL.

Nabízíme profesní růst – specializace na pedostomatologii, případně Ph.D. studium.

Dále zaměstnancům nabízíme: širokou škálu zaměstnaneckých benefitů, levné stravování, ubytování, FKSP (příspěvek na sport, rekreaci a kulturu), multibenefitní systém v hodnotě 12 000 Kč/rok, 5 týdnů dovolené a 3 dny osobního volna navíc.

Písemnou žádost a strukturovaný životopis zašlete na e-mail: renata.hercegova@fnmotol.cz nebo na adresu:

Stomatologická klinika dětí a dospělých FN Motol, Sekretariát, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5