LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 10. 9. 2019 byla po rekonstrukci celé dětské polikliniky slavnostně otevřena také novotou dýchající část patřící Stomatologické klinice dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol. Redakce LKS byla u toho.

K chloubě kliniky nyní patří špičkové přístrojové vybavení, které dodala zejména firma Everydent, s. r. o. Operační sál má vše, co vyžaduje moderní stomatologie.

FN Motol díky novým prostorům může rozšířit speciální stomatologickou pěči pro děti

Stomatologická klinika ve FN Motol se specializuje především na péči o dětské a dospívající pacienty. Ošetřuje převážně děti se speciálními potřebami, jako jsou např. děti se vzácnými onemocněními, s poruchou autistického spektra apod., které potřebují odlišný přístup při plánování i vlastní terapii. Ošetření je mnohdy možné pouze za použití prostředků, jako je analgosedace nebo celková anestezie.

V současné době působí v ČR jen malé množství dětských stomatologů, kteří jsou kvalifikovaní a mají dostatek zkušeností i odpovídající vybavení zubní ordinace tak, aby tuto speciální péči mohli poskytovat.

Nové prostory a vybavení nám však umožňují mimo rozsah výše zmíněné specializované péče přijímat do ošetření s plnou vazbou na zdravotní pojišťovny také zdravé děti do 6 let se sanací nad 5 kazivých lézí na jednodenní ambulantní sanace v celkové anestezii na doporučení jejich ošetřujícího lékaře.

Prohlédnout si rekonstruovaná pracoviště kliniky a poblahopřát přišla řada hostů včetně zástupců z ostatních republikových stomatologických klinik. Na snímku vlevo jsou (zleva) primář lůžkového oddělení MUDr. Milan Hubáček, přednostka kliniky prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., náměstek pro léčebně preventivní péči FN Motol MUDr. Martin Holcát, MBA, šéfredaktor časopisu Česká stomatologie a praktické zubní lékařství doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., a ekonomický náměstek FN Motol Ing. Jiří Čihař.
Zazněla slova obdivu i poděkování a poté následovalo slavnostní přestřižení pásky.
Lůžková část je komfortní jak pro malé pacienty a jejich rodiče, tak pro lékaře a ošetřující personál.
S velkým zájmem si vše prohlížel také náš přední pedostomatolog prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc., z plzeňské kliniky. Na snímku je s MUDr. Petrou Hliňákovou, Ph.D., lékařkou motolského lůžkového oddělení.
Moderní jsou i všechny ordinace. Některé jsou hodně prostorné kvůli výuce studentů, která tu probíhá.

19. 10. 2019

LKS 10/2019

Print: LKS. 2019; 29(10): S178

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: