LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Na zasedání ERO (Evropské regionální organizace FDI), které se konalo 13. – 14. 4. 2018 v rakouském Salcburku, se hodiny jednání odehrávaly v poklidném tempu, až přišlo na bod „svobodná stomatologická praxe“. Pak se rozproudila diskuze, která by neměla konce.

Na zasedání ERO vystoupila prezidentka FDI dr. Kathryn Kell (USA).

Organizace stomatologické péče se mění vlivem útoku hned z několika stran. V řadě zemí velké řetězce skoupily už desítky procent ordinací a zubní lékaře přeměnily v zaměstnance. Je to hlavně tam, kde je systém financování velmi podobný tomu našemu – například Velká Británie. V mnoha zemích se začaly komerčně chovat státní i soukromé univerzity a významně zvýšily počty absolventů. Trh se tak stal velmi konkurenčním – významně se snižují ceny (Švýcarsko). Ke snižování cen přispívá také migrace – Švýcaři mají mnoho kolegů z Německa a šampionem v přijímání ze zemí mimo EU je Česká republika.

Jiným úderem je snaha zvýšit regulaci stomatologické péče na úroveň výrobců, což dává výhodu zubním laboratořím a opět řetězcům. Zároveň se o podnikání v naší oblasti snaží více nelékařů a ti přemýšlejí, zda tu či onu činnost musí vlastně vykonávat lékař, například zda elektronické otisky nemůže dělat prakticky kdokoli... Nu a v mnoha zemích klesá podíl veřejných prostředků, ale i peněz „z vlastní kapsy“.

Ta či ona země přicházela s určitým jedním problémem. Moje zadumanost byla největší. V České republice čelíme úplně všem těmto problémům.

Dubnového zasedání ERO v malebném Salcburku se za ČSK zúčastnili doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a MUDr. Robert Houba, Ph.D.

11. 5. 2018

LKS 05/2018

Print: LKS. 2018; 28(5): S68

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler
  • Robert Houba

Rubrika:

Téma: