LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Slyšela jsem, že se od ledna 2023 nějak mění číselníky plně hrazených stomatologických výrobků. Je to pravda? Změnila se nějak pravidla týkající se vykazování stomatologických výrobků?

K žádným významným změnám ve způsobu vykazování plně hrazených stomatologických výrobků (výrobků označených symbolem „I“) oproti roku 2022 nedošlo. U plně hrazených stomatologických a ortodontických výrobků se zvýšila maximální cena plošně o 8 % oproti maximální ceně platné v roce 2022. Výjimku představují částečná snímatelná náhrada základní a celková snímatelná náhrada základní, kde byla nová maximální cena sjednocena na 7 300 Kč, a pooperační a rekonstrukční náhrady, kde maximální cena zůstala stejná jako v roce 2022.

K drobné metodologické změně došlo u ortodontických a diagnostických modelů. Nově se tyto modely budou vykazovat samostatným kódem u pojištěnců s vadami zařazenými do kategorie a (kód 9110101) a samostatným kódem u pojištěnců s vadami zařazenými do kategorie b a c (nový kód 9110102). Důvodem je potřeba odlišit výrobky, které lze vykazovat bez ohledu na věk pojištěnce (kategorie a), od výrobků, které lze vykazovat jen u pojištěnců do 22 let věku (kategorie b a c). Rozsah úhrady se nemění, jde tedy stále o plně hrazený výrobek.

Uvedená metodologická změna se projeví v číselníku STOMAG, tedy v číselníku, který se povinně používá pro vykazování výrobků zdravotním pojišťovnám. Číselník vydává Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a je k dispozici na jejích webových stránkách a v aplikaci VZP Point. Změna se naopak nijak neprojeví v číselníku STOMAV, který se (nikoliv povinně) používá pro komunikaci se stomatologickými laboratořemi. Podrobnosti lze nalézt na webových stránkách ČSK www.dent.cz.

Kontakt na Právní poradnu najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory)