LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Krátké a úderné hlášení z Ostravy pro časopis LKS: 18. února 2023 byl ples zubních lékařů a byl super. Super lidi, super kapela, super jídlo, super tombola a super legrace. Prostě se už těšíme na další ročník!

Na fotografii jsou zleva: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident ČSK; MUDr. Jan Müller, místopředseda OSK Ostrava a hlavní organizátor plesu a moderátor; MUDr. Kateřina Pražáková, předsedkyně OSK Ostrava; MUDr. Roman Mrovec, člen čestné rady OSK Ostrava; MUDr. Jan Přibyl, předseda čestné rady OSK Ostrava; MUDr. Petr Mlejnek, bývalý dlouholetý předseda ostravské oblasti.

Poslední komorový stomatologický ples se konal před více než dvaceti lety. A tak se do toho nyní pustili Ostraváci – představenstvo OSK Ostrava si takto splnilo předposlední bod svého volebního programu!

Ples byl komornějšího charakteru, za účasti významných hostů, mezi nimiž byli prezident ČSK, ředitel fakultní nemocnice v Ostravě, zástupci zdravotních pojišťoven apod.

Teď už ostravské oblastní komoře chybí jen poslední bod volebního programu, a tím je prevence v Moravskoslezském kraji. Za chvíli snad budeme mít i tento bod splněn díky aktivní účasti na Světovém dni ústního zdraví. OSK Ostrava ve spolupráci s VOZŠ v Ostravě pořádá dopolední program pro děti a jejich rodiče na Základní škole Generála Píky v Moravské Ostravě.

Lidé se na ostravském stomatologickém plese dobře bavili i díky kapele Neo Chess Sunny Rock'n'Roll.
Kapela Neo Chess Sunny Rock'n'Roll.

18. 3. 2023

LKS 03/2023

LKS. 2023; 33(3): S37

Autor:

Fotografie

  • Archiv OSK Ostrava

Rubrika:

Téma: