LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

„Stomatologie v době pandemie COVID-19“ bylo téma tiskové konference Komory. Uskutečnila se dne 22. 4. 2021 v Braunově domě na Karlově náměstí v Praze za velkého zájmu novinářů. Zaznamenávalo ji přes patnáct mediálních zástupců včetně ČTK, televize TV NOVA, Prima a ČT.

Na tiskové konferenci k problematice hovořili prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči Ing. David Šmehlík, MHA.

Obsahem konference byla intepretace výsledků dotazníkového šetření mezi členy ČSK o výkonu profese a provozu praxí v období pandemie COVID-19 za uplynulých dvanáct měsíců (podrobné výsledky byly zveřejněny v předchozím LKS 4/2021 na str. 83 – 85) a reakce Komory směrem ke zdravotním pojišťovnám. Otevřeno bylo i téma reformy stomatologie, dostupnosti stomatologické péče a ekonomické ztráty ve stomatologii.

Tiskovou konferenci zaznamenávalo přes patnáct mediálních zástupců včetně ČTK, televize TV NOVA, Prima a ČT.
Desítky konkrétních otázek novinářů směřovaly k zástupci VZP ČR Ing. Davidu Šmehlíkovi, MHA.
Na dotazy odpovídal také prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

22. 5. 2021

LKS 05/2021

Print: LKS. 2021; 31(5): 103

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: