LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mohu zaměstnanci poskytnout stravenkový paušál i za den, kdy čerpal půl dne dovolené?

Stravenkový paušál zaměstnanci poskytnout můžete, ale bude podléhat dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, protože od daně je osvobozen jen příspěvek poskytnutý zaměstnanci, který odpracoval celou směnu stanovenou zaměstnavatelem. Tato podmínka splněna nebyla.

Stravenkový paušál můžete poskytnout i zaměstnanci na zkrácený úvazek. Minimální délka pracovní směny nikde není stanovena, ale musí být odpracována celá. Zaměstnavatel si může uplatnit příspěvek na stravování jako výdaj, pokud přítomnost zaměstnance v práci během směny trvá alespoň 3 hodiny.