LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Svým zaměstnancům poskytuji stravenky v hodnotě 130 Kč. Zaměstnanec ze svých prostředků za ně hradí částku 50 Kč a já zaměstnancům přispívám částkou 80 Kč. Kolik ze stravenky mohu uplatnit jako daňově uznatelný výdaj?

U zaměstnance se jedná o plnění osvobozené od daně z příjmů ze závislé činnosti. U vás, jako zaměstnavatele, je to jiné. Jednak je příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem vyšší než 55 % ceny jednoho jídla (55 % z částky 130 Kč je 71,50 Kč) a dále příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem je vyšší než 70 % horní hranice stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, tj. 65,10 Kč (70 % z 93 Kč). Ze svých daňově uznatelných nákladů musíte vyloučit částku 14,90 Kč za každou stravenku poskytnutou zaměstnanci (80 – 65,10 Kč). Tedy 80 Kč je váš příspěvek a 65,10 Kč je maximální daňově uznatelná částka za stravenku.