LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Slyšel jsem, že studenti zubního lékařství mohou po absolvování nějaké části studia pracovat v zubní ordinaci jako praktická sestra? Je to pravda?

Není. Způsobilost k výkonu povolání praktické sestry se získává absolvováním 8 semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru všeobecné lékařství a složením zkoušky z předmětu ošetřovatelství, péče o nemocné nebo obdobného předmětu v rámci tohoto studijního oboru. Studenti všeobecného lékařství tedy po absolvování 8 semestrů a složení uvedené zkoušky získávají odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry a jako takoví by mohli na pozici praktické sestry pracovat i v zubní ambulanci. To se však netýká studentů zubního lékařství.

Platí nicméně, že absolvováním 4 semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru zubní lékařství a složením zkoušky z předmětu preklinické zubní lékařství nebo obdobného předmětu v rámci tohoto studijního oboru se získává odborná způsobilost k výkonu povolání zubní instrumentářky. Studenti zubního lékařství po 4 semestrech a absolvování uvedené zkoušky mohou v zubní ambulanci pracovat na pozici zubní instrumentářky.

Je však třeba upozornit, že výkon povolání zubní instrumentářky nenahrazuje praktickou část výuky zubního lékařství. Tuto praxi může student absolvovat jen na výukovém pracovišti příslušné fakulty, na které studuje zubní lékařství. Tímto výukovým pracovištěm se může stát i externí poskytovatel ambulantních stomatologických služeb, avšak jen za předpokladu, že za účelem zajišťování praktické výuky uzavře s příslušnou vysokou školou smlouvu. Pokud takovou smlouvu poskytovatel ambulantních služeb neuzavře, pak nejenže vykonaná „praxe“ nemusí být studentovi započítána v rámci jeho studia, ale především veškerá stomatologická péče o pacienty, kterou by jim student poskytl, bude péčí poskytnutou nezpůsobilou osobou. Poskytovatel, který by studentům zubního lékařství umožnil absolvovat „praxi“ bez smluvního vztahu s příslušnou fakultou, by se tak vystavoval nebezpečí uložení vysoké pokuty nebo dokonce odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Kontakt na Právní poradnu najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory)