LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jules Allemand Trophy (JAT), pravidelná soutěž studentů zubního lékařství, byla v mnoha směrech výjimečná, jak historie ještě nepamatuje. Kvůli pandemii koronaviru bylo nutné 16. ročník odložit, nikoliv však zrušit. Studenti 16. a 17. ročníku se nakonec setkali společně letos v červnu na republikové úrovni. Porota tedy vyhodnotila dva výherce – za každý z obou ročníků. Vítěze ještě v září čeká mezinárodní finále v Itálii.

Vítězové republikového kola Marta Tulisová a Vojtěch Sochor se svojí školitelkou (uprostřed) MUDr. Evou Chládkovou.

Republikové kolo soutěže se konalo ve fantomové učebně Stomatologické kliniky LF UK a FN Plzeň dne 18. 6. 2021. Přípravy byly v mnohém velmi napínavé, neboť pandemická situace, která zabránila setkat se se soutěžícími na závěr studijního roku 2019/2020, nebyla příznivá ani v jarním období ročníku 2020/2021. Nominovaní soutěžící byli výherci univerzitních kol přihlášených univerzit z České republiky. Garantům jednotlivých univerzit patří zasloužený dík, neboť přes ztíženou výuku, práci na klinikách a neustále se měnící nařízení vlády a protiepidemická opatření se věnovali nad rámec svých povinností taktéž studentům přihlášeným do soutěže JAT.

Letošní „dvojročník“ byl zjednodušen pouze do jednoho bloku soutěže – rekonstrukce předního řezáku na modelu. Důležitých kritérií hodnocení bylo mnoho a v souladu s kritérii otce-zakladatele anatomické stratifikace dr. Lorenza Vaniniho: respektování 5 dimenzí barev zubu, mikro/makromorfologie, reprodukce charakterizací a celkový dojem provedené rekonstrukce.

Vítězi republikového kola jsou za 16. ročník Vojtěch Sochor a za 17. ročník Marta Tulisová, oba z plzeňské Stomatologické kliniky. Blahopřejeme MUDr. Evě Chládkové, školitelce obou výherců.

Mezinárodní kolo se již tradičně bude konat na půdě Univerzity G. D’Annunzia v Chieti ve dnech 19. – 21. 9. 2021 a věříme, že nám koronavirus opět nezkříží cestu. Studenty v Itálii bude hostit tým konzervačního zubního lékařství a endodoncie v čele s děkanem prof. Camillo d'Arcangelem. U soutěže obvykle nechybí ani dr. Lorenzo Vanini, který je autorem odečtu barvy a techniky anatomické stratifikace. To vše pod záštitou rektora univerzity a každoročního účastníka projektu, kterým je prof. Sergio Caputi. Vítězové mezinárodní soutěže stráví tříměsíční stáž na univerzitě v Chieti.

18. 9. 2021

LKS 09/2021

Print: LKS. 2021; 31(9): S141

Autor:

Fotografie

  • Archiv ItalDent, s. r. o.

Rubrika:

Téma: