LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Poslední březnový víkend, 29. – 31. 3. 2019, se v Plzni konala 38. valná hromada Sdružení studentů stomatologie České republiky (SSS ČR), na kterou se sjeli zástupci studentů všech pěti univerzitních měst.

Zástupci studentů ze všech pěti univerzitních měst se sjeli do Plzně na 38. valnou hromadu SSS ČR.

Přivedla je sem hlavně možnost sejít se a probrat organizační záležitosti ohledně chodu sdružení, nadcházejících i již uskutečněných profylaktických a společenských akcí či workshopů. Zároveň jsme měli příležitost dozvědět se podrobnější informace o možnostech stáží v zahraničí, což je aktivita, za niž vděčíme právě našemu SSS ČR.

Součástí valné hromady bývá i odborná přednáška. Letos jsme zajistili rovnou dvě. První se ujal viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., a seznámil studenty s úlohou Komory v našem budoucím povolání a objasnil, hlavně vyšším ročníkům, mnoho otázek o navazujícím vzdělávání. Druhou přednášku, pojednávající o problematice retencí třetích molárů, přednesl MUDr. Rudolf Jakl, člen představenstva ČSK.

Plni nových znalostí jsme se pak na závěr oficiálního programu navzájem obohacovali o dojmy ze studií, z prvních extrahovaných zubů a jiných starostí a nástrah studentského života.

Za plzeňský organizační tým děkuji přednášejícím a všem studentům, kteří se zúčastnili. Budeme se těšit na podzimní valnou hromadu v Praze.

Hostem valné hromady a zároveň i přednášejícím byl viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., který studenty seznámil s historií a posláním Komory.
V rámci programu valné hromady studenti vyslechli odbornou přednášku v podání MUDr. Rudolfa Jakla.

18. 5. 2019

LKS 05/2019

Print: LKS. 2019; 29(5): S91

Autor:

Fotografie

  • Archiv SSSČR

Rubrika:

Téma: