LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Sdružení studentů stomatologie ČR navázalo na letitou tradici a v roce 2020 se opět uskutečnil Kongres SSS ČR. Akce proběhla v termínu 21. – 22. 2. 2020 v Hotelu Continental v Brně.

Organizační tým Kongresu SSS ČR 2020.

Účastníci měli možnost vyslechnout si přednášky předních odborníků našeho oboru. V pátek vystoupil jako první MUDr. Jan Špiller, který se zabýval vybranými kapitolami z implantologie. MUDr. Jan Stuchlík nastínil výhody práce s mikroskopem, a to nejen v endodoncii, ale i v jiných stomatologických oborech. Páteční přednáškový program zakončil MDDr. Boris Vraňák, který vyprávěl o estetické výplni V. třídy. Páteční večer byl pak zpestřen slavnostní večeří a tradičním galavečerem.

Sobotní program kongresu byl zahájen tříhodinovými workshopy z různých odvětví zubního lékařství, kterými si studenti mohli obohatit své znalosti. Odpoledne pak bylo věnováno přednáškám: MDDr. Martin Kučera hovořil o estetickém plánování, MDDr. Tomáš Buchta o postendodontickém ošetření a na závěr MDDr. Petr Kučera přiblížil problematiku mikrobiologie kořenového systému a výplachového protokolu.

Na závěr bychom rádi poděkovali vedení SSS ČR i všem ostatním členům, kteří s obětavostí a pílí věnovali svůj volný čas na realizaci této skvělé vzdělávací akce pro studenty zubního lékařství, kteří se chtějí vzdělávat a zdokonalovat již během svého studia.

V pátek 6. 3.2020 se do Prahy vrátil Reprezentační ples studentů stomatologie, pořádaný SSS ČR. Konal se v historických prostorách Tyršova domu se stylovou dobovou atmosférou. Večer zahájily projevy prezidenta ČSK Romana Šmuclera a prezidentky SSS ČR Zuzany Kadlečíkové. Následovalo předtančení standardních tanců a v rámci hudebního programu se pak na dvou pódiích představily celkem čtyři kapely. Hitem se stal chemický koktejlový bar, kde se z drinků v baňkách a zkumavkách linul dým a zářily výrazné barvy. Nechyběla ani bohatá tombola plná zajímavých cen. Zvláštní poděkování patří všem sponzorům, bez kterých by se nám tuto skvělou akci nepodařilo zrealizovat.

 

MUDr. Jan Stuchlík se v přednášce věnoval využití mikroskopu v praxi.
Firma BELdental zajistila pro účastníky workshop 3D modelace korunky.
Díky W&H Dentalwerk si účastníci mohli zkusit chirurgickou extrakci.
Organizační tým plesu: zleva Jan Kmínek, Barbora Němcová, Barbora Zatloukalová, Elena Nožičková, David Čiháček a prezidentka SSS ČR Zuzana Kadlečíková.
Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.: „Studenti sami obnovili tento reprezentační ples budoucích stomatologů. Na úrovni, a to se nám, starším členům Komory, moc líbí. Proto vedení ČSK akci podpořilo a za rok snad spojíme síly při plese pro všechny zubní lékaře! O budoucnost Komory a stomatologie nemám strach!“
Na dvou pódiích se vystřídaly čtyři kapely, které hrály k tanci a pro dobrou náladu.
DJ Tony Lai (student zubního lékařství) se postaral o netradiční zážitek: silent disco. Bezdrátová sluchátka, z nichž se přímo do uší účastníků linul výběr hitů.
Krásný večer!