LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Světový den ústního zdraví (SDUZ) se slaví každým rokem 20. března. Svátek organizuje Světová dentální federace (FDI) společně s přibližně 150 národními dentálními asociacemi a ve spolupráci s globálními partnery pod mezinárodním názvem World Oral Health Day (WOHD). Tato osvětová akce má velký celosvětový úspěch a každoročně přibývají další a další země, které se k oslavám připojují.

Česká stomatologická komora vnímá tuto iniciativu FDI jako jednu z možností, jak propagovat význam prevence, správné ústní hygieny a zdravých stravovacích návyků, a proto se v roce 2018 do organizace oslav opět aktivně zapojí.

„Vaše ústa jsou zrcadlem vašeho těla a odrážejí vaše celkové zdraví a pohodu“ – to je hlavní myšlenka ročníku 2018.

Or ganizátoři oslav si, podobně jako v loňském roce, kladou za cíl zdůraznit prostřednictvím všech dostupných kanálů vliv ústního zdraví na celkový zdravotní stav organismu a v tomto duchu připravují edukační materiály pro odbornou i laickou veřejnost.

V současné době probíhají intenzivní jednání ČSK s partnery oslav k přípravě vizuálních materiálů a fyzických aktivit zaměřených na oslovení co nejširší veřejnosti. Připravujeme společně přednášky pro děti v mateřských i základních školách, nově se zaměříme i na střední školy a uvažujeme také o videosoutěži na téma ústní hygieny. Studenti zubního lékařství budou opět seznamovat s pravidly správné ústní hygieny své kolegy, studenty všeobecné medicíny. V grafickém studiu se připravují edukační letáky a plakáty. Mnoho zajímavých informací, včetně kalendáře všech akcí, bude zveřejněno na webových stránkách Světového dne ústního zdraví.

Předpokládáme, že podobně jako v předcházejících letech se naše aktivity neomezí pouze na oficiální den oslav 20. března, ale již nyní uvažujeme, podle výsledků jednání s partnery, o delší vzdělávací kampani, která bude zahájena tradičně tiskovou konferencí.