LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Letošní jubilejní ročník Světového dne ústního zdraví (SDUZ), který organizuje FDI pravidelně 20. března, oslavila ČSK opravdu velkolepě. Byl to úspěch, který nasadil laťku hodně vysoko a stal se výzvou pro oslavy r. 2019. Samozřejmě se budeme snažit letošní rok překonat, ale SDUZ není soutěž. Důležité je, abychom splnili poslání této akce – oslovit širokou veřejnost a připomenout jí význam správné a pravidelné ústní hygieny, zdravých stravovacích návyků a vlivu ústního zdraví na celkový zdravotní stav organismu. Podobně jako letos sděluje FDI na svých stránkách určených oslavám: „Starejte se o svá ústa a prospějete celému tělu!“

Úspěch akce oslovil další firmy a společnosti, které mají zájem s námi na přípravě a organizaci SDUZ 2019 spolupracovat. Náš původně malý tým se utěšeně rozrůstá o další zapálené nadšence, kteří jsou zárukou, že oslavy v r. 2019 budou stejně úspěšné jako ty letošní. Zahájili jsme přípravná jednání a opět plánujeme vzdělávací akce po celé republice, připravujeme vizuální materiály a aktualizujeme informace na webových stránkách sduz.cz.