LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Přípravy letošního ročníku Světového dne ústního zdraví (SDUZ), který organizuje Světová federace zubních lékařů (FDI) vždy 20. března, pokračují pravidelnými schůzkami organizačního týmu, k němuž se podobně jako v loňském roce přidal zástupce Ministerstva zdravotnictví.

Ústřední motiv letošního plakátu SDUZ pro dědi.

Společně dokončujeme grafickou podobu všech materiálů, připravujeme podklady pro informace veřejnosti a organizujeme konkrétní vzdělávací akce.

FDI na stránkách World Oral Health Day (WOHD) nabádá návštěvníky ke slibům, kterými se zavazují řádně pečovat o ústní dutinu a prospět tak celému tělu.

ČSK se letos zaměřila na prostředky ústní hygieny. Na plakátech pro dospělé se skutečně odstrašujícím zubním kartáčkem upozorňuje na nutnost měnit jej nejméně 4x ročně, na plakátech pro děti připomíná pravidelnou výměnu této základní pomůcky ústní hygieny zoubek Dentík, kterého děti znají ze zubního průkazu. I na sliby podle vzoru FDI došlo, jsou součástí informační skládačky, která bude provázet celý letošní ročník SDUZ.

Veřejnost budeme o Světovém dni ústního zdraví a jeho akcích informovat prostřednictvím médií na společné tiskové konferenci, která se bude konat ve středu 18. 3. 2020.

 

Ústřední motiv letošního plakátu SDUZ pro dospělé.
Z lednové pracovní schůzky organizačního týmu v Apolence.
Z lednové pracovní schůzky organizačního týmu v Apolence.
Z lednové pracovní schůzky organizačního týmu v Apolence.

15. 2. 2020

LKS 02/2020

Print: LKS. 2020; 30(2): S23

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: