LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Příprava oslav Světového dne ústního zdraví (SDUZ), který organizuje Světová federace zubních lékařů (FDI) vždy 20. března, pokračuje pravidelnými schůzkami organizačního týmu.

SDUZ

Organizační tým se rozrostl o další firmy a společnosti díky úspěchu, kterého jsme dosáhli v roce 2019. Naším hlavním úkolem je nyní připravit podklady a dohodnout se na jednotné grafice všech materiálů, kterými budeme šířit hlavní myšlenku ročníku 2020: Nevhodný nebo opotřebovaný zubní kartáček vám zuby nevyčistí. Profesionalita, kreativita a zaujetí pro věc, typické pro naše pracovní setkání, jsou zárukou toho, že letošní ročník Světového dne ústního zdraví bude důstojným nástupcem toho předchozího.