LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
SDUZ

V pátek 17. 12. 2021 se v pražské Apolence sešli partneři podílející se na realizaci projektu Světového dne ústního zdraví (SDUZ) 2022 v České republice. Připomeňme, že oslavy tohoto Světového dne ústního zdraví organizuje Světová federace zubních lékařů (FDI) každoročně 20. března.

V příjemné a přátelské atmosféře se v Apolence řešila především otázka základního poselství projektu a jeho vizuálního pojetí, které nalezne uplatnění na plakátech i webových stránkách projektu. Na schůzce byly představeny první návrhy vizuálů a jednotliví partneři měli možnost vyjádřit k nim svůj názor a připomínky. Velmi živá a podnětná debata svědčila o zájmu všech zúčastněných vytvořit společně co nejzajímavější podobu vizuálů, která osloví děti i dospělé.

Ve stejně kreativní atmosféře se hovořilo také o plánech na jednotlivé akce projektu, které budou určeny široké veřejnosti a jež by se v připravovaném ročníku měly z hlavního města rozšířit do dalších měst České republiky.

Z prosincového jednání v Apolence k českému projektu Světový den ústního zdraví 2022.

22. 1. 2022

LKS 01/2022

Print: LKS. 2022; 32(1): S5

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: