LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Světový den ústního zdraví (SDUZ), který v České republice organizuje se svými partnery Česká stomatologická komora, je součástí celosvětového projektu World Oral Health Day, do kterého se globálně zapojuje více než 150 zemí. Letos naše Komora aspiruje na prvenství v počtu oslovených a edukovaných dětí či rozsahu mediální kampaně.

SDUZ 2023

Akce pro veřejnost

V krajských městech ČR se v průběhu března konala řada akcí pro širokou veřejnost, kde byli návštěvníci – děti i dospělí – zábavnou formou seznamováni se zásadami ústní hygieny. Do organizace těchto akcí se zapojily zdravotnické školy a univerzity, orgány místní samosprávy i komerční subjekty. Zájem o aktivní účast na osvětových projektech stoupá na všech úrovních, o čemž svědčí vstup nových, stále početnějších hráčů do našeho projektu. Městské části informují o potřebě zdravotní prevence své občany, obchodní centra oslovují své klienty.

Velké akce pro veřejnost se konaly v Praze, Plzni, Olomouci, Ostravě či Karlových Varech a na úrovni realizačních týmů se do nich zapojily 3. LF UK, Sdružení studentů stomatologie ČR, Dětský úsměv, Asociace dentálních hygienistek ČR, SZŠ a VOŠZ na Alšově nábřeží v Praze, SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, LF UP, OSK Plzeň, OSK Ostrava, SZŠ a VOŠZ Ostrava, SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary. Všem dobrovolníkům – zubním lékařům, pedagogům a studentům – děkujeme za jejich obrovské nasazení.

Edukace ve speciálních školách

V rámci letošního ročníku SDUZ naše týmy dobrovolníků – studentů s pedagogickým dozorem – navštívily 60 speciálních škol napříč celou Českou republikou. Týmy vyškolených studentů ukazovaly dětem s fyzickým i mentálním handicapem, jak si správně čistit zuby a pečovat o ústní dutinu.

Zaměřením projektu na děti s postižením jsme chtěli upozornit veřejnost na skutečnost, že právě tato skupina populace si zaslouží pomoc či podporu v oblasti prevence, a to nejen ve sféře ústního zdraví. Na druhou stranu bylo naším cílem připravit budoucí stomatology a dentální hygienistky na práci s postiženými pacienty.

Návštěvy speciálních škol realizovaly týmy: Sdružení studentů stomatologie ČR, SZŠ a VOŠZ na Alšově nábřeží v Praze, Slezská univerzita v Opavě, SZŠ a VOŠZ na ulici Karlovarská v Plzni, 3. LF UK, OSK Ostrava, SZŠ a VOŠZ Ostrava, Dětský úsměv, SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary.

Partnerské ordinace

Do letošního projektu SDUZ se zapojilo také několik zubních ordinací. Zatím jich není mnoho – jsou to spíše první vlaštovky, ale do edukace dětí v mateřských a základních školách se tito stomatologové a jejich týmy pustili s nadšením a během měsíce se jim podařilo edukovat několik stovek dětí.

O partnerských ordinacích více zde: www.republikabezkazu.cz/sduz/partnerske-ordinace/

Partneři SDUZ 2023

BioGaia, BlueM, Colgate-Palmolive, CSC Medical, Dr.Max, Enzymel, GlaxoSmithKline, Herbadent, Johnson & Johnson, JPS, Kooperativa pojišťovna, Leasing České spořitelny, Loono, Philips Sonicare, Profimed, Oral-B, StomaTeam.

Hlavním mediálním partnerem byl Český rozhlas.

Průběh projektu SDUZ je zdokumentován včetně videí zde:

www.republikabezkazu.cz/sduz

FB Světový den ústního zdraví

FB Česká stomatologická komora

FB Republika bez kazu

 

Praha 14: Na organizaci celodenní akce SDUZ pro veřejnost se podílela Městská část Praha 14 a Centrum Černý Most.
Praha 14: I když dne 20. 3. 2023 právě začínalo jaro, počasí tomu vůbec nenasvědčovalo.
Praha 14: Špatné počasí nebylo překážkou! Zejména děti si to u všech stánků plně užily – od rána přicházela jedna školní třída za druhou, celkem na 760 dětí.
Akce SDUZ slavnostně zahájili (zleva) radní MČ Praha 14 MUDr. Kateřina Pavlíčková a Ing. Jan Liška, manažerka Centra Černý Most Barbora Sádlová a prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Ostrava: „Čistí celá rodina“ se jmenovala velká akce, kterou poprvé uspořádala OSK Ostrava ve spolupráci s VOŠZ v Ostravě a ZŠ gen. Píky 13A. Konala se v sobotu 25. 3. 2023 a zájem byl veliký – na sobotní akci ve škole se přihlásilo 100 dětí a 112 rodičů! Byla to dobře pedagogicky promyšlená pouť po jednotlivých stanovištích, během níž se děti a jejich rodiče pěkně popořádku dozvěděli vše podstatné o ústní hygieně a zdraví.
Ostrava: Na stanovištích děti sbíraly razítka s motivy zoubků a na závěr si vyzvedly medaili, dárek od sponzorů a edukační kartičku, aby nezapomněly, co se naučily. Hlavní ale je, že si tu návštěvníci mnohé hned prakticky nacvičili, jak dokumentují dolní fotografie. Například hygienistky zde dětem i rodičům čistily zuby přímo v ústech. Děti se to pak správně učily na sobě i na rodičích, rodiče se učili dětem dočišťovat. Prostě individuální prevence, to je ta největší síla.
Ostrava: Individuální prevence, to je ta největší síla.
Plzeň: Po loňské úspěšné premiéře uspořádala OSK Plzeň, za podpory města Plzeň, druhý ročník akce „Čisté zuby nebolí“ v DEPO 2015, a to v neděli 19. 3. 2023. A zase parádní účast dětí i dospělých!
Plzeň: Děti se hravou soutěžní formou na šesti stanovištích seznámily s tím, jak vzniká zubní kaz, jak mu předcházet a také co dělat v případě úrazu zubu. Vznikla pěkná tradice, na niž bude plzeňská OSK v příštích letech ráda navazovat.
Plzeň: Děti se hravou soutěžní formou na šesti stanovištích seznámily s tím, jak vzniká zubní kaz, jak mu předcházet a také co dělat v případě úrazu zubu. Vznikla pěkná tradice, na niž bude plzeňská OSK v příštích letech ráda navazovat.
Plzeň: Děti se hravou soutěžní formou na šesti stanovištích seznámily s tím, jak vzniká zubní kaz, jak mu předcházet a také co dělat v případě úrazu zubu. Vznikla pěkná tradice, na niž bude plzeňská OSK v příštích letech ráda navazovat.
Olomouc: Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc obdobně jako loni připravila na 21. 3. 2023 v olomoucké Pevnosti poznání bohatý program pro děti z MŠ a ZŠ i pro širokou veřejnost.
Olomouc: Studenti ve spolupráci s pedagogy učili děti čistit zuby, povídali si s nimi o tom, co je a není pro zoubky zdravé. Děti plnily různé úkoly a získávaly za odměnu fazolky, ze kterých si nakonec vyrobily obrázky. A samozřejmě si mohly pohladit Zubní vílu. Olomoucká klinika zaměřila ke SDUZ také obsah letošní konference „Úsměv 023“.
Karlovy Vary: V rámci SDUZ 2023 navštívili studenti oboru 1. DDH z VOŠZ Karlovy Vary areál SOS vesničky, kde hravou formou edukovali děti z MŠ Elipsa a z vesničky o správné péči o dutinu ústní.
Karlovy Vary: Kromě toho se už tradičně uskutečnila 28. 3. 2023 akce pro veřejnost v Karlovarské krajské knihovně – a letos nechyběla ani pojízdná ordinace.
Brno: Dobře proškolení lektoři ze Sdružení studentů stomatologie ČR průběžně navštěvovali speciální mateřské a základní školy a také Dětský domov Dagmar.
Brno: Práce s dětmi ze „speciálek“ vyžaduje hlavně individuální přístup, ale jejich zájem byl tak upřímný, že se edukativní proces okamžitě změnil v zábavnou hru, která přinášela radost dětem i studentům. Hradec Králové: Budoucí zubní lékaři ze Sdružení studentů stomatologie ČR se věnovali dětem v Soukromé speciální mateřské škole Daneta. I pro ně to byla velká zkušenost a příprava na blížící se praxi v terénu.
Hradec Králové: Příprava na blížící se praxi v terénu byla pro budoucí zubní lékaře ze Sdružení studentů stomatologie ČR velká zkušenost.
Hradec Králové: Budoucí zubní lékaři ze Sdružení studentů stomatologie ČR se věnovali dětem v Soukromé speciální mateřské škole Daneta.
Olomouc: Sdružení studentů stomatologie ČR vyslalo své členy také do olomouckých mateřských škol a do Dětského domova Šance. Nové informace a poznatky, hra a zábava...
Neratov: V denním stacionáři Lávka v malebné vesničce v Orlických horách se uskutečnila preventivní akce za podpory společnosti Enzymel.
Opava: Slezská univerzita v Opavě připravila zajímavý program včetně praktického nácviku ústní hygieny pro děti ze zdejší speciální mateřské a základní školy.
Plzeň: Studenti a pedagogové z místní VOŠZ se rozjeli do speciálních mateřských a základních škol i dětských domovů po Plzeňsku. Fotografie je z akce pro centrum Programu včasné péče Klubíčko, Ponton, z. s., které nabízí dětem a rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí předškolní program.
Ostrava: Studenti ostravské VOŠZ opravdu nezaháleli – postupně zavítali do devíti mateřských a základních škol, kde se věnovali dětem s ohledem na jejich specifika.
Ostrava: Děti se bavily a ani si neuvědomovaly, kolik důležitých věcí a zkušeností se pěkně ukládá do jejich hlaviček.
Do projektu SDUZ 2023 se s nadšením zapojila například MUDr. Lenka Vachtová z Prahy. Navštívila pět mateřských škol a Komunitní centrum Jahoda a edukovala celkem 513 dětí.
ČSK