LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Oslavy Světového dne ústního zdraví (SDUZ) patří mezi projekty, které už mají v kalendáři ČSK pevné místo. Komora se každý rok zapojuje do největší celosvětové akce zaměřené na prevenci v oblasti ústního zdraví a oslovuje širokou veřejnost napříč generacemi a regiony ČR.

SDUZ

Přípravy na SDUZ 2023 byly zahájeny. Zástupci Komory spolu se svými partnery řeší grafickou podobu propagačních materiálů a směřování aktuálního ročníku. Předmětem diskuze je především otázka jednotlivých akcí pro veřejnost, které se budou konat ve městech v celé ČR.