LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Světový den ústního zdraví jsme v naší zemi slavili více než měsíc. Letošní ročník projektu, který připravila ČSK ve spolupráci s partnery akce, byl bezesporu jednou z nejmasovějších preventivních akcí v ČR. První reportáž z akcí SDUZ jsme zveřejnili v minulém LKS č. 4/2018 a nyní s námi můžete nahlédnout i do dalších míst a měst – na této dvoustraně a také v rubrice Fotoalbum na str. S80.

Moje zkušenosti a postřehy

Z rekordního počtu akcí k oslavám letošního SDUZ jsem se osobně zúčastnila dvou na základních školách v Praze 9 – ZŠ bratří Venclíků a ZŠ Bártlova.

V první škole si studenti zubního lékařství z 1. LF UK pro děti z družiny připravili krásnou prezentaci. Ale ochuzeny nebyly ani děti ze tříd, kde nebylo možné využít informační techniku, studenti si hravě poradili a použili k demonstraci tradiční tabuli a křídu. Celkem jsme měli osm skupinek a odhadem se nám podařilo předat informace o zubním zdraví a prevenci asi 180 dětem. Techniku čištění předváděli studenti na modelech.

Ve druhé škole byla situace malinko odlišná. Z důvodů zásahu vyšší moci bylo nutné lehce improvizovat a i já jsem se zapojila do samotného školení. Což byla nevýhoda pro mou kolegyni ve dvojici, neb jsem ji téměř nepustila ke slovu... Výzvou bylo i to, že šlo o instituci, která se zaměřuje na vzdělávání dětí s lehkým a středně těžkým mentálním handicapem. A upřímně musím smeknout před prací učitelského sboru – na první pohled až tak úplně nepoznáte, že jste v odlišné škole. Tedy až na ty menší třídy, vyšší počet pedagogů a bezprostřednější dětské reakce. Atmosféra byla báječná. Zde jsme s kolegyní proškolily zhruba 60 dětí.

Mám ráda komplikované dětské dotazy. Je vidět, že je zaujalo, co jim říkáme. A že nad tím přemýšlejí. Například se ptaly, zda mlsání vyřeší tím, že si půjdou pokaždé ihned vyčistit zuby? Zda je k pití vhodná voda s citronem, když mu samotná nechutná? Proč se musí tahat zuby moudrosti? Myslím si, že tato zamyšlení nad orálním zdravím, principy prevence vzniku zubního kazu, zánětů dásní a případnými důsledky špatného ústního zdraví jsou pro děti přínosnější než ukázka techniky čištění, protože tu je stejně nezbytné upravit individuálně. Což mi připomnělo dotaz jedné paní učitelky: „Proč se ty techniky čištění neustále mění a pokaždé se říká něco jiného?“ Někteří studenti ukazovali techniku čištění drobnými kroužky (modifikovaná Fonesova metoda), jiní ukazovali Bassovu metodu. Osobně preferuji ukazovat na modelu jednodušší metodu. A náročnější Bassovu metodu vysvětlit individuálně v ordinacích. Zkrátka způsobů čištění je více, ale pochopit, proč zuby vlastně čistíme, a upravit své chování tak, aby jedinec přijal zásady prevence za své, to je podle mne mnohem podstatnější než akademická debata nad tím, která technika je nejlepší.

Pokud se nám v rámci SDUZ podařilo motivovat k individuální zodpovědnosti za své (zubní) zdraví byť třeba jen jediné dítě, mají naše aktivity smysl. A jestli jsme těm ostatním alespoň nasadili „brouka do hlavy“, že něco dělají špatně, ale můžou to změnit, a třeba začnou pít vodu místo slazených limonád, tak ani to není špatné, že?

Můj velký dík patří celému organizačnímu týmu a studentům všech lékařských fakult, kteří se do akcí zapojili. Bez jejich pomoci a nadšení bychom rozhodně nemohli organizovat tolik aktivit.

Rozmanité oslavy SDUZ v Olomouci

Pestré spektrum osvětových akcí probíhalo v Olomouci pod taktovkou stomatologů, studentů zubního lékařství, neziskové společnosti Arak a nově i studentů SZŠ a VOŠ v Olomouci.

Jednou z prvních akcí byla rozhlasová beseda na stanici ČR v pořadu „Kontakt“, kde MUDr. Ladislav Korotvička hovořil o problematice prevence ve stomatologii se zaměřením na témata preferovaná v letošním ročníku SDUZ. Důraz na osvětu, prevenci a osvětlování souvislostí mezi zdravím ústním a zdravím tělesným dominovalo i dalším olomouckým událostem.

Již od 13. 3. navštěvovali studenti zubního lékařství vybrané mateřské školy s programem zaměřeným na prevenci. Speciální akce připravili i pro sluchově a tělesně postižené děti přímo v jejich škole. Střední a vyšší odborná škola zdravotnická v Olomouci měla po tři dny připraven Den otevřených dveří s programem péče o zuby, během kterého ji navštívily děti ze ZŠ a MŠ.

Dvě větší akce se uskutečnily v aplikačním centru Baluo, které působí při Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého. První z nich proběhla 23. 3. pod názvem „Ve zdravém těle zdravý zub“ pro školáky ze čtvrtých a pátých tříd. Další akce se pak v AC Baluo uskutečnila 27. 3. pro seniory. Organizátoři využili toho, že senioři chodí v rámci projektu „Olomouc – město sportu“ každé úterý do centra cvičit. Program nazvaný „Vychutnejte si seniorská léta“, jehož mottem bylo „K vychutnání jídla jsou nutná zdravá ústa, k vychutnání života zdravé tělo“, proběhl jak v tělocvičnách, fit centru, bazénu, tak v prostorách určených k prezentaci SDUZ. Oběma akcím byla přítomna regionální TV a reportér ČR Olomouc.

Poděkování patří všem obětavým organizátorům ze všech partnerských institucí a firemním partnerům, bez kterých by podobné akce byly hůře uskutečnitelné.

Na více než 40 místech po celé republice se v průběhu více než měsíce konalo téměř 200 přednášek o ústním zdraví, nácviků správné ústní hygieny, besed, seminářů a miniworkshopů, kterých se zúčastnilo přes 3 500 osob, převážně dětí. Edukováno bylo více než 170 pedagogů mateřských škol v rámci preventivního vzdělávacího programu Z20.

Na více než 40 místech po celé republice se v průběhu více než měsíce konalo téměř 200 přednášek o ústním zdraví, nácviků správné ústní hygieny, besed, seminářů a miniworkshopů, kterých se zúčastnilo přes 3 500 osob, převážně dětí. Edukováno bylo více než 170 pedagogů mateřských škol v rámci preventivního vzdělávacího programu Z20.

Na více než 40 místech po celé republice se v průběhu více než měsíce konalo téměř 200 přednášek o ústním zdraví, nácviků správné ústní hygieny, besed, seminářů a miniworkshopů, kterých se zúčastnilo přes 3 500 osob, převážně dětí. Edukováno bylo více než 170 pedagogů mateřských škol v rámci preventivního vzdělávacího programu Z20.

Více na www.dent.cz (Aktuality) a www. sduz. cz

Do školení dětí v ZŠ Bártlova v Praze 9 se aktivně zapojila i členka představenstva ČSK MUDr. Štěpánka Bálková.
Součástí byla praktická výuku techniky čištění chrupu v simulované zubní ordinaci i návštěvy v ordinacích společnosti Art–Medica, s. r. o., v areálu AC Balua, kde se děti mohly seznámit s prací zubního lékaře a dentální hygienistky.
V olomouckém aplikačním centru Baluo si organizátoři pro děti připravili pestrý program.
Senioři se v AC Baluo například zúčastnili krátké odborné přednášky o vztahu celkového zdraví ke zdraví dutiny ústní, navštívili poradny zubních lékařů a nechali si změřit tlak.
Děti zaujala různá pohybová cvičení. Právě osvěta mezi dětmi a seniory je podle organizátorů akcí velice důležitá.