LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Během akcí letošního Světového dne ústního zdraví předávalo své teoretické i praktické zkušenosti v mateřských a základních školách, dětských domovech, v mateřských centrech a v řadě dalších míst téměř 150 studentů zubního lékařství, studentů dentální hygieny a dentálních hygienistek.

Během akcí letošního Světového dne ústního zdraví předávalo své teoretické i praktické zkušenosti v mateřských a základních školách, dětských domovech, v mateřských centrech a v řadě dalších míst téměř 150 studentů zubního lékařství, studentů dentální hygieny a dentálních hygienistek.
Sdružení studentů stomatologie ČR je již dlouholetým partnerem ČSK při organizaci aktivit v rámci SDUZ. Jak nás informovala Marie Kostolányová, studentka 5. ročníku LF UP Olomouc, letos sdružení vyslalo do terénu více než sedmdesát ochotných studentů zubního lékařství. Věnovali se nejenom laické veřejnosti, zejména dětem, ale uspořádali také přednášky pro studenty všeobecného medicínského směru trefně nazvané Studenti studentům.
Projektový den v centru Zdravé zuby na VOŠZ Plzeň proběhl 15. 3. 2018. Podle slov MUDr. Hedviky Bartoškové zde studentky a dentální hygienistky proškolily osmdesát žáků druhých tříd.
Zubní víla, kterou skvěle zahrála Tereza Norková, DiS., dětem prohlédla zuby intraorální kamerou a ukázala, kde se v dutině ústní usazuje zubní plak. Obor Diplomovaná dentální hygienistka VOŠZ Plzeň také uspořádal přednášku pro posluchače dvou ročníků SZŠ a oboru Sociální péče VOŠ a edukační akci pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v nízkoprahovém klubu Ponton Klubíčko.
Prostor vestibula v Krajské knihovně Karlovy Vary se 20. 3. proměnil v dentální koutek. Studentky 2. ročníku oboru Diplomovaná dentální hygienistka VOŠZ v Karlových Varech zde všechny zájemce z řad široké veřejnosti seznamovaly se současnými trendy v dentální hygieně.

11. 5. 2018

LKS 05/2018

Print: LKS. 2018; 28(5): S80

Autor:

Fotografie

  • Archiv SDUZ

Rubrika:

Téma: