LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Přípravy oslav Světového dne ústního zdraví 2018, který připadá na 20. březen, jsou v plném proudu. Díky pravidelným schůzkám s partnery akce vzniká mimořádně rozsáhlý projekt, letos zaměřený zejména na přímou edukaci školních a předškolních dětí.

O vztahu mezi ústním a celkovým zdravím se toho mnoho neví a právě tomuto tématu věnovala FDI letošní ročník oslav pod názvem Zdravá ústa, zdravé tělo. ČSK a studenti zubního lékařství vytipovali řadu škol, které studenti a dentální hygienistky navštíví se svými přednáškami. Pražská Soukromá vyšší škola zdravotnická pro dentální hygienistky vyčlenila teorii a praktickým ukázkám dentální hygieny pro děti základních škol čtyři dny ve svých výukových prostorách a dentální hygienistky pořádají dny otevřených dveří s přednáškami pro veřejnost. Studenti zubního lékařství budou o spojení ústního a celkového zdraví informovat své kolegy studenty všeobecného lékařství prostřednictvím cyklu přednášek Studenti studentům.

K oslavám se již tradičně připojila i LF UP v Olomouci se svými studenty zubního lékařství a letos i obecně prospěšná společnost ARAK. Společně pořádají v Aplikačním centru BALUO při FTK UP Olomouc dny otevřených dveří v ordinacích a přednášky pro děti a seniory. Hradecká stomatologická klinika připravuje spolupráci s Českým rozhlasem. Novinkou letošního ročníku oslav jsou přednášky pro neslyšící, které pořádá společnost Philips. Podobně jako loni připravujeme pro veřejnost plakát, informační leták a video.

Program je opravdu bohatý a detailní přehled všech akcí bude od 12. 3. zveřejněn na webových stránkách sduz.cz. Veřejnost budeme informovat prostřednictvím tiskové konference konané v pondělí 19. 3. 2018.

Oslavy takového rozsahu není možné organizovat bez pomoci, proto ČSK přizvala ke spolupráci Sdružení studentů stomatologie ČR, Asociaci dentálních hygienistek ČR, společnosti Colgate, Philips a Johnson & Johnson, lékárny Dr.Max, preventivní projekt Dětský úsměv a vzdělávací společnost Kalokagathie, s. r. o.