LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Již poosmé se Česká stomatologická komora zapojila do organizace Světového dne ústního zdraví (SDUZ), který pořádá Světová dentální federace (FDI) každoročně 20. března pod názvem World Oral Health Day (WOHD) ve více než 150 zemích světa.

Edukační leták pro děti

Hlavní myšlenka SDUZ pro tento rok je „Ústa, obraz našeho zdraví“. Jak už je ale v České republice dobrým zvykem, oslavy SDUZ se neomezí pouze na jediný den, ba ani týden, ale budou probíhat průběžně.

Členové realizačního týmu připravili v rámci České republiky množství aktivit – a vzhledem k pandemii i v různých formách. Český Světový den ústního zdraví má webové stránky s novým designem, také facebookový profil a YouTube kanál. To vše je určeno k propagaci hlavních témat prevence pro rok 2021 mezi širokou veřejností. Sociální sítě, mediální podpora, podpora partnerů a vzdělávacích organizací nám umožní oslovit tisíce dětí a dospělých po celé ČR. Široká veřejnost, mateřské a základní školy po celé republice budou zapojeny do online soutěží, které ponesou hlavní myšlenky dentální prevence.

Veškeré aktivity k projektu startují v polovině března. Oficiálně pak budou zahájeny 20. května 2021 tiskovou konferencí – a věříme, že v té době už také i prezenčními akcemi pro veřejnost.

SDUZ 2021 s aktuálním přehledem akcí a soutěží pro veřejnosti můžete sledovat

Ukázka z edukačního letáku pro dospělé